ShortseaShipping
AdBanner

Stabil containersituasjon - økt fergefart

​Containertrafikken over Larvik Havn utgjorde 15.300 TEUs i tredje kvartal. Dette var uendret fra samme periode i fjor. Frakt med ferge viser økende tendens.

- I tredje kvartal 2016 ble det lastet og losset i alt 15.300 containere /TEUs over Larvik Havn. Både totaltallet, og fordelingen import/eksport containere, tilsvarte omtrent samme nivå som i fjor. Etter årets ni første måneder, står containertrafikken for 45.700 TEUs, mot 47.200 TEUs i 2015, forteller økonomi- og administrasjonssjef​ Knut Jørgen Solheim Heum i Larvik Havn KF.

Så langt i år har 618.000 fergepassasjerer benyttet Larvik Havn, en nedgang på tre prosent fra 2015. Antall fraktenheter med ferge har derimot økt med ni prosent og utgjør i alt 57.400 TEUs pr.september.

- Samlet godstrafikk over Larvik Havn var 0,52 millioner tonn i tredje kvartal, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med året før. Dette er i hovedsak relatert til lavere steineksport (storstein/grus). Akkumulerte lastemengder utgjør 1,44 millioner tonn ved utgangen av september, noe som er åtte prosent under fjorår, svslutter Solheim Heum.

​​​Illustrasjonsfoto.

Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Volumer , Container , Ferge , Color Line Cargo
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab