ShortseaShipping
AdBanner

Ny maritim strategi skal styrke konkurranseevnen

Maritim 21 gir ny strategi for norsk forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen, herunder transport og logistikk. Her er kan du se prioriteringene for transport.

Jeg har selv deltatt i gruppen som har laget strategi for transport og logistikk, som er et av delområdene for strategien. Her er gruppens hovedkonklusjon:​

Prioriterte forskningstemaer basert på muligheter for og utfordringer i å utvikle økt konkurransekraft for maritim transport og logistikk:

  • autonomi for å effektivisere maritime operasjoner i samspill med mennesker
  • bedre effektivitet gjennom smartere lasthåndtering og nye konsepter for infrastruktur som skip og terminaler
  • utvikling av kommunikasjonsløsninger rettet mot havbasert aktivitet
  • bedre beslutningsstøttesystemer gjennom hele verdikjeden
  • organisatoriske forbedringer som virkemiddel for økt konkurransekraft og håndtering av sikkerhet
  • utvikling av miljøløsninger som er økonomisk bærekraftige og som møter fremtidige krav fra myndighetene

Autonomi er satt øverst på prioriteringslisten siden det skjer en sterk utvikling mot mer autonome løsninger basert på fremvoksende teknologier. Denne utviklingen ventes å skape radikale innovasjoner også innenfor maritim transport og logistikk.

Når det gjelder organisering av FoUI, er det viktig å trekke frem betydningen av følgende:

  • FoUI må være tilstrekkelig rettet mot muligheter for kommersialisering, og også omfatte venturebasert aktivitet.
  • Det må være god kobling mellom forskning, utdanning og næring for å sikre relevans av aktiviteter og tilpasning til en situasjon med hurtige endringer.

Organisering av FoUI vil være viktig for å gi langsiktig, verdiskapende effekt i en bransje der norsk industri ønsker å være internasjonalt ledende.

Last ned hele rapporten her: Maritime_21_Strategi_Forskning.pdf
Nyhetsemner:  Forskning , Muligheter , Strategi
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab