ShortseaShipping
AdBanner

Nor Lines - etter oppkjøp

Nor Lines beholder eierskapet i de to nye​ og miljøvennlige containerskipene,"Kvitbjørn" og "Kvitnos". Baltic Line forblir i DSD.

Den rapporterte prisen Eimskip betaler for Nor Lines er €​ 15 million (kr 135 million). Den endelige pris er avhengig av selskapets finansielle resultater i 2016 opplyser Eimskip. Nor Lines har en omsetning på omtrent 1 milliard kroner og 200 ansatte. Eimskip opplyser at de vil omstrukturere selskapet for å forbedre transporttjenesten til kundene og å forbedre den finansielle avkastning. Det endelige oppkjøp må godskjennes av konkurransemyndighetene, sier Eimskip. 

Eimskip har tidligere også styrket sin posisjon i det nederlanske fryse- og kjølemarkedet ved å kjøpe opp 90%​ av hollanske Extraco Internationale Expeditie​ i oktober. 

Et av Nor Lines skip, "Norkinn" vil kjøpes av Eimskap for € 8 million, mens "Kvitbjørn" og "Kvitnos" forblir i DSD, Nor Lines eierselskap, og leies ut til det nye selskapet. De vil seile i et fremtidig seilingsmønster. 

​Linjevirksomheten mellom Polen og Norge og Tyskland/Nederland og Norge inngår i avtalen. Det gjør også terminalaktivitene i Norge, der Nor Lines har et nettverk på 60 terminaler. I dag drives 14 av terminaler av selskapet og de øvrige av agenter. 

Baltic Line, med rute mellom Østersjøen og Norge, vil forbli i DSD. De to skipene i denne ruten vil fortsette der. 

Les mer: 

Nyhetsemner:  Eimskip
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab