ShortseaShipping
AdBanner

Høringsfrist 16. desember

Forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 201​7 er ute til høring. Vi er ikke bare imponert.

Det er Kystverket som melder følgende:

I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT, og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

I høringsforslaget forblir sikkerhetsavgiften uendret, også fritaket for fartøy under 70 meter.

Losavgiftene foreslås økt med 4,9 prosent i gjennomsnitt. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen er for å få økt inntektene opp igjen til inntektskravet, etter at lostjenesten i flere år har styrt mot underskudd.

Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Nå er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må oppnås.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket er fornøyd med at fartøy opp til 8.000 bruttotonn (BT) fortsatt vil ha fritak for losberedskapsavgift.

− Fritaket har en samlet verdi på 86 millioner kroner og ble innført i 2016. Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatører med farledsbevis, vil ikke bli berørt av økningen i losingsavgiften, understreker Dimmen.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 har høringsfrist 16. desember 2016.​​


Nyhetsemner:  Kystverket , Los , Politikk , Besparelse , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab