ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

De fleste bøtene blir ikke betalt

Blodig urettferdig for norsk lastebilnæring og shortseaaktører, mener vi i Shortsea Promotion.

Det er Norsk Lastebileier-forbund som har granskes saken - og brakt funnene til torgs. Og det er interessant lesing - men vi blir samtidig forbannet. Lidderlig forbannet.

Saken er som følger:

Sjåfører fra Polen, Litauen og Romania skylder over 110 millioner kroner i ubetalte krav. Tall fra Statens innkrevingssentral viser at bare 44,9 prosent av bøtene blir betalt. Årsaken? Statens innkrevingssentral har ikke myndighet til å tvangsinnkreve penger utenfor Norden, skriver NLF på sine nettsider.

Nylig kunne Lastebil.no avsløre at utenlandske sjåfører som er bøtelagt i Norge skylder over en kvart milliard kroner i ubetalte krav​. Oversikten gjelder både personbilister og vogntogsjåfører, men sistnevnte gruppe utgjør den klart største andelen. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak.​

Dårlig betalingsvilje hos østeuropeerne

En oversikt over antallet totale krav og antallet betalte krav i 2015 gir et godt bilde av betalingsviljen i de forskjellige landene. Mens nordmenn betalte over 90 prosent av samtlige krav, fulgte svenskene og danskene hakk i hæl med henholdsvis 89,9 og 82,5 prosent innbetaling. Men når vi beveger oss ut av Norden, faller betalingsviljen betraktelig. For de tre ikke-nordiske landene på "topplisten" over ubetalte krav, ser vi at innbetalingsprosenten bare er 44,9 prosent. De fleste kravene som sendes, forblir altså ubetalt. Verst er det i Romania, hvor bare 1 av 4 krav resulterer i en innbetaling.

Innbetaling på frivillig basis

Sverige, som tidligere lå på andreplass, har sett en liten nedgang i både antall krav og pengesummer. De skylder i dag 24,4 millioner kroner, en reduksjon på 3,5 prosent siden 2013. Dette henger nok sammen med at Statens innkrevingssentral kan drive tvangsinnkreving i de nordiske landene. I resten av EU er imidlertid ikke disse reglene gyldige, noe som gjør at innbetaling skjer på frivillig basis.​

- Bruk hjullås som midlertidig løsning

​Geir A. Mo foreslo i forrige uke en mulig løsning på problemet:

- I dag må alle lastebiler på norske veger, utenlandske som norske, ha bombrikke gjennom AutoPass. Hvis politiet fikk anledning til å belaste bøtene på bombrikken i stedet for gjennom Statens innkrevingssentral, ville nok betalingsandelen økt betraktelig, sier han.

Samtidig foreslår NLF-direktøren å gi kontrollmyndighetene hjemmel til å konfiskere kjøretøyet med bruk av hjullås inntil bøtene er betalt.

- Dette er en helt uakseptabel situasjon. Hjullås bør innføres som et strakstiltak inntil gode og tilfredsstillende betalingsløsninger er på plass.

Norges Lastebileier-Forbund var en av de viktigste pådriverne for ordningen med obligatorisk bombrikke. Det neste punktet på planen er å få på plass en forhåndsbetalingsløsning etter modell fra andre land. Dette garanterer at bompengene faktisk blir betalt. 

- Deretter kan det være naturlig å se på muligheten for å bruke AutoPass som et betalingsmiddel også for bøter og forelegg, foreslår NLF-direktøren.

Statens innkrevingssentrals "verstingliste"

Under er en oversikt over de 10 landene som driver godstransport i Norge med lavest betalingsandel ved krav utstedt av Statens innkrevingssentral i 2015:

Albania  – 8 prosent. Skylder 994 855 kr.
Algerie  – 10 prosent. Skylder 1 309 122 kr.
Bosnia  – 11 prosent. Skylder 1 400 388 kr.
Statsløs  – 23 prosent. Skylder 10 092 212 kr.
Romania  – 25 prosent. Skylder 19 641 953 kr.
Hviterussland  – 25 prosent. Skylder 729 983 kr.
Serbia  – 29 prosent. Skylder 2 305 790 kr.
Bulgaria  – 32 prosent. Skylder 1 617 070 kr.
Ukraina  – 33 prosent. Skylder 1 332 729 kr.
Makedonia  – 35 prosent. Skylder 1 175 965 kr.​

Kilde: Norsk Lastebileier-forbund.

Illustrasjonsfoto.
Nyhetsemner:  Vei
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab