ShortseaShipping
AdBanner

Samferdselministerens satsing på sjø

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens har holdt innlegg på seminar i regi av gruppe for nærskipsfart i Norges Rederiforbund. Se hans innlegg og prioriteringer for sjø her!

​Her der de tiltak som ​​Samferdelsministeren prioriterer: 

  • Losberedskapsavgiften reduseres
  • Incentivordning for godsoverføring
  • Forebyggende sjøsikkerhet
  • Vedlikeholdsetterslepet reduseres
  • Utbedring av farleder
  • Legger til rette for ny teknologi og grønt skifte – sentralt i NTP​
  • Bedre kontroller av kjøretøy​
  • Tilbringertjenesten konkurranseutsatt

Her er selve presentasjonen: ​

Her er video-opptak av presentasjonen:


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab