ShortseaShipping
AdBanner

Bra for bymiljøet

Nok et landstrømsanlegg på plass i Kristiansand havn.
​Kristiansand Havn KF har med hjelp av tilskuddsmidler fra Enova, fått på plass nok et landstrømsanlegg i havna. I likhet med forrige anskaffelse, er dette anlegget et mobilt anlegg som kan flyttes etter behov. Det er først og fremst offshorefartøy som vil være aktuelle for tilkobling til anlegget, opplyser Kristiansand Havn på sine nettsider.

- Spesielt for dette anlegget er muligheten til å koble til to fartøy samtidig, noe som gir et anlegget et betydelig større potensial enn de eksisterende anleggene i Kristiansand, påpeker havnedirektør Halvard Aglen.

Anlegget er levert i form av en 20 fots landstrømscontainer fullpakket med kompliserte elkomponenter av det danske firmaet Powercon. Danskene vant anbudskonkurransen utlyst av Kristiansand Havn på bakgrunn av pris, kvalitet og teknisk løsning.

AVBILDET: Havnedirektør Halvard Aglen og Powercon sin representant. foran landstrømcontaineren i Kristiansand havn. Foto: Kristiansand Havn KF.


Nyhetsemner:  Kristiansand , Havn , Miljø , Landstrøm
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab