ShortseaShipping
AdBanner

Mer landstrøm med Enova

Landstrøm sprer seg ut over landet. Mange nye havner har fått støtte til installasjoner.

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mottok 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden. 

Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim.

Følgende får nå støtte fra Enova til utbygging av landstrømanlegg:

 • Mongstad, Mongstad base
 • Vestbase, Kristiansund
 • Norsea, Dusavik base, Stavanger
 • Norsea,Tananger base, Sola
 • Oslo Havn,Vippetangen, Oslo
 • Polarbase, Hammerfest
 • Westcon Yards, Ølensvåg
 • Kværner, Stord
 • Bergen og Omland Havnevesen, Hurtigruteterminalen, Bergen
 • LOS Marine, Rubbestadneset, Bømlo
 • Karmsund, Garpeskjær, Haugesund
 • Trondheim Havn, Hurtigrutekaiene
 • Halliburton, for oljebaser i Dusavik, Tananger, Ågotnes Mongstad, Florø, Kristiansund
 • Havyard, Hyllestad i Sogn
 • Semco Maritime, Hanøytangen, Askøy
 • Karmsund havn, Killingøy, Haugesund
 • Tromsø Havn, Grøtsund og Breivika
 • Karmsund Interkommunale Havnevesen, Bøvågen, Radøy
 • Karmsund Yard, Kolstøvågen, Karmøy
 • Strand Sea Service, Ålesund
 • Trondheim Havn, Pir II, Trondheim
 • M. Eidesvik & Sønner, Bømlo

Til sammen utgjorde støtten kr 140 million. 

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.

Om Enova​​

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.​

Nyhetsemner:  Miljø , Landstrøm , Støtteordninger
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab