ShortseaShipping
AdBanner

Glemte containerterminalene denne gang…?

Grenland Havn søkte i høst ENOVA om støtte til etablering av landstrømsanlegg på Breviksterminalen. Søknaden ble utformet i samarbeid med Norcem.

«Det er en del av strategien til Grenland Havn at skip som trafikkerer Breviksterminalen skal ha mulighet til å kople seg på strøm. Søknaden til Grenland Havn inneholdt tekniske løsninger som gjorde det mulig for alle typer skip å kople seg på strøm. En slik løsning innebar store kostnader», opplyser Grenland Havn på sine nettsider. De fortsetter:

Skuffet​

«Dessverre nådde ikke en søknad med slike ambisjoner opp i konkurransen. De største tilskuddene gikk til offshorebaser og verft. Dagens konkurransebetingelser gjør det vanskelig for ordinære trafikkhavner som Breviksterminalen å nå opp i konkurransen. Grenland Havn synes dette er beklagelig».

Grenland Havn gir imidlertid ikke opp. Ved neste konkurranse har Grenland Havn igjen som mål å delta.

-Hvis ENOVA opprettholder dagens konkurransevilkår er man nødt til å vurdere tekniske løsninger som er mindre kostnadskrevende og har mindre fleksibilitet.

ENOVA delte i denne omgang ut 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter.

Her kan du lese mer om hvem som fikk midler:

Nyhetsemner:  Grenland , Klimautslipp , Miljø , Landstrøm
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab