ShortseaShipping
AdBanner

Havnelederforum - fremtidsutfordringer i havnene

Med et fremtidsrettet og variert program ble Havnelederforum 2017 arrangert 10 -11. januar for nærmere 50 personer. En rekke tema og fagområder sto på agendaen.

​Havne- og byutvikling, cruise, digitalisering, autonome skip og ubemannede havner var noen av temaene som ble belyst og diskutert. 

​Arrangementet startet i Ålesund havn og med Hurtigruta var deltakerne innom både Molde og Kristiansund, før de til slutt la til kai i Trondheim.

Flere havnebesøk

Alle havnene som ble besøkt ble presentert for deltakerne, som også fikk flere foredrag om planer og utviklingen videre i havnene. 

– Dette er god kunnskapsdeling, og vi har alle noe å lære av hverandre, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør KS Bedrift Havn. 

​Økt cruisetrafikk​​

Tor Johan Pedersen fra Innovasjon Norge presenterte tall på cruisetrafikken i Norge. Det forventes cirka tre millioner dagsbesøkende cruisepassasjerer i Norge i 2017. Utregninger viser at hver passasjer legger igjen kr. 860,- ​​pr. dag, og dette utgjør omlag 2,5 milliarder i rent passasjerforbruk. Økningen i trafikken og større skip setter større krav til blant annet havnefasiliteter, logistikk og avfallshåndtering. Men - dette gir også stor verdiskaping.

​​​​​Nasjonal transportplan 2018-2029

Stortingsrepresentantene Kjell-Idar Juvik (Ap) og Helge Orten (H), som begge sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen, deltok også på arrangementet. De gikk gjennom arbeidet så langt med Nasjonal Transportplan. 

For å møte fremtidig transportbehov og krav om reduserte klimautslipp, må havnene få en mer sentral posisjon i Nasjonal transportplan. Regjeringen arbeider nå med sitt forslag til Stortinget som skal vedta ny plan før sommerferien. Representantene fikk med seg en rekke innspill.  Blant annet om hvordan samfunnet kan investere i havnene og legg til rette for mer sjøtransport. Det ble også påpekt at vei ofte er like viktig som farled - og at fiskerihavnene fortsatt må være statlige.  

Representantene var også innom og kommenterte Hurtigruteanbudet som er underutarbeidelse. Begge var opptatt av at antall anløp skal være omlag som i dag og at det blir en behandling som gjør at det blir en reell konkurranse. Fra deltakerne ble det også spilt inn forslag til hvilke kriterier som bør være med i neste anbud.

​Autonome skip og ubemannede ha​vner

På dag to i Trondheim fikk deltakerne presentert noen fremtidsutfordringer både innen digitalisering, energi og sjøtransport. 

– Bare for tre år siden var autonome skip en fjern framtid. Utviklingen går ekstremt raskt, og det går ikke mange år før slike løsninger er hverdagen, sa Asgeir Sørensen. Han er direktør ved NTNU AMOS.

​Havnelovutvalget

Wollert Khron-Hansen, havneorganisasjonenes representant i Havnelovutvalget, orienterte om statusen i utvalgsarbeidet og hva han tror blir det mest krevende sakene. Han viste blant annet til at statsstøtteregelverket kan bli en utfor​dring i forhold til havnekapitalen, men opplever også at havnenes sak har mye støtte i utvalget. 

​Kultur og lokalhistorie 

Det var ikke bare faglige temaer som ble servert underveis. I Molde var det gladjazz og lokal industrihistorie, og under middagen fikk deltakerne en flott opplevelse med «Ælg» som spilte og sang. Flotte innslag som satte en spi​ss på reisen! får Shortsea Promotions redaksjon melding om.

​Foredragsholderne og presentasjoner fra Havnelederforum 2017:.

 • Ole Christian Fiskaa - Velkommen til Ålesund
 • Ole Christian Fiskaa - Havnen som samfunnsbygger
 • Jan Arve Hoset Tyrholm & Farstad AS
 • Tor Johan Pedersen - Bærekraftig cruiseturisme Innovasjon Norge
 • Tone Molvær Berset - Revidert kommunelov
 • Tone Molvær Berset – Anskaffelser
 • Kjell-Idag Juvik – Havnelederforum
 • Alf Dahl - Vestbase (Norsea Group)
 • Ståle Morten Johansen - Toppledernettverk
 • Olav Akselvoll - Molde og Romsdal havn
 • Einar Hjorthol - Velkommen til Trondheim
 • Johan Hustad - Energi og energiutfordringer
 • Ståle Svenning - Digitalisering og forretningsutvikling
 • Trond Utne - Presentasjon effekter og utfordringer ved digitalisering

Illustrasjonsfoto.
Nyhetsemner:  Havn , KS Bedrift Havn , Konferanser
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab