ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Gamle batterier går sjøveien

AS Batteriretur etablerer seg på Øra industriområde i Fredrikstad.
AS Batteriretur har ansvar for innsamling og gjenvinning av alle typer batterier på nasjonalt nivå. Det være seg AA-batterier i hjemmehusholdningen, bilbatterier eller batterier til bruk innen industrien.
Borg Havn IKS og AS Batteriretur inngikk i november i fjor en leieavtale som omfatter tre nye bygg, på til sammen 3.500 kvadratmeter på Øra. De tre byggene er lager og kontorbygg. Totalt tomteareal er cirka 10.000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass. 

Sjøveien er viktig

Byggene skal stå ferdig i løpet av inneværende år, slik at det blir full virksomhet fra 1. januar 2018. En av grunnene til at Batteriretur har valgt denne lokaliseringen, er den korte veien for utskiping av batterier som skal gjenvinnes i utlandet.
-Det er et betydelig miljø av andre bedrifter i Borg Havn, som driver med gjenvinning. Vi er veldig fornøyd med dialogen med Borg Havn, en dialog som bidrar til å realisere våre visjoner, sier daglig leder i AS Batteriretur, Fredrik Andresen. Han viser til at Batteriretur i dag har kontor i Sarpsborg og lager i Halden, og at samlokaliseringen i Fredrikstad vil lette driften. Samtidig spares miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

Samlokaliserer i Østfold

Batteriretur inngikk i begynnelsen av november avtale med Borg Havn fordi selskapet ønsker
 • å samlokalisere virksomheten og utnytte de synergier dette medfører. 
 • en lokalisering som innebærer mest mulig transport sjøveien istedet for på vei for dermed å spare miljøet.
 • lokaler som gjør det mulig med en mest mulig miljøvennlig drift. 
 • å være en del av et større gjenvinningsmiljø – slik vi finner det på Øra i Fredrikstad. 
 • å være i et område hvor det er rom for ekspansjon.

Blått hav – grønn havn

Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, understreker at Øra ønsker å være en ”grønn” havn. 
-Vår erfaring er at grønne løsninger gir god totaløkonomi. Vi har fokus på miljøvennlig logistikk, og dette er avgjørende for at vår bransje skal gjøre sitt for nødvendig reduksjon i utslippene av klimagasser. Batteriretur passer perfekt inn i Øra-klyngen med flere gjenvinnings-bedrifter, sier Lundestad.

Om AS Batteriretur

 • Batteriretur er et returselskap for alle kategorier batterier. 
 • Selskapet ble initiert av tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. 
 • Batteriretur er eksperter på innsamling og gjenvinning av batterier.
 • Batteriretur gjenvinner alle innsamlede blybatterier. 
 • Ingen land har høyere innsamling av blybatterier pr. innbygger enn det Norge har. 
 • Batteriretur er et ideelt selskap, som betyr at midlene forblir i selskapet og brukes til utvikling og forskning med miljøet i fokus
 • Batterireturs hovedkontor er i Sarpsborg, med avdelinger i Halden, Horten og Sandefjord.
Nyhetsemner:  Borg , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab