ShortseaShipping
AdBanner

Satser friskt – og får gode resultater

Tallenes tale for Borg Havn IKS anno 2016, viser at det akkurat tilbakelagte året, ga bedre resultater enn noen gang tidligere.

Overskuddet var på hele 25,6 millioner kroner. Nå må det bemerkes at havnen ikke priser havnetjenestene ovenfor sjøtransportørene opp for å få bedre resultat. Slik er det ikke. De siste årene er alle gebyrer og avgifter for havnetjenester holdt flate, reelt sett er det blitt billigere for brukerne.

Store på bulk

Det er det faktum at havnestyret og administrasjonen har maktet å planlegge langsiktig, som nå bærer frukter. Borg Havn er blant annet store på tilrettelegging for ny næring med utleie av bygg og lagerhaller. Satsningen på ulike gjenvinningsprodukter, der to ulike bedrifter foretar metallgjenvinning, har vært en suksess. Metall fra hele landet, og dels fra utlandet fraktes inn til anleggene på Øra for bearbeiding i shreddere på  Øraterminalen. Deretter går metallet videre, som oppkuttet metall av ulik type, med skip til andre bedrifter i inn- og utland.

En positiv vekst for tømmereksport, har også slått ut når man oppsummerer 2016. Over de offentlige kaiene på Alvim i Sarpsborg, går det store volumer tømmer sjøveien. I det hele tatt – bulk har vært og er et godt satsningsområde for Borg Havn.

Oppstart av Svenske Perstorp med produksjon av biodiesel på Øra, viser seg også på fjorårets statistikk.

Overskudd de siste tre år

  • 2014 – 14,3 millioner kroner.
  • 2015 – 22,7 millioner kroner.
  • 2016 – 25,6 millioner kroner.

​Oppgangen hos industribedrifter i Nedre Glomma, er i følge havnedirektør Tore Lundestad, en av flere årsaker til den svært gode resultatet. Andre faktorer som bidro til et godt år for havna, er lav kronekurs, økt eksport, samt flere som ønsker å etablere næring i regionen.

Volumene

Økningen totalt over private og offentlige kaier, som Borg Havn har i sitt distrikt, endte på 17 prosent, - samlet 3 265 876 tonn.

Økningen av gods over de offentlige kaiene alene, var på 7 prosent i forhold til året før og landet på 1 767 993 tonn.

Økningen i antall containere var på 1 prosent. Med tanke på at flere andre containerterminaler, som eksempelvis Larvik og Moss, har gått ned hva containere gjelder, er selv 1 prosent positivt. Målt i antall TEUs, det vil si 20 fots ekvivalenter, ble 49.700. Godsmengden i containerne hadde en økning på 2 prosent.

De private kaiene

Gods over private kaier hadde en økning på hele 32 prosent. 1,5 millioner tonn gikk over disse i 2016.

Her dreier økningen seg hovedsakelig om Øra Industriparks og DeNoFas kaier i Fredrikstad, samt også Hafslundskaia og Melløs i Sarpsborg kommune. 

Svært godt ​​resultat

- Det har vært en god vekst i næringsaktiviteten hos industrien i 2016. Jeg tror ikke det blir noe mindre i inneværende år. I budsjettene for året 2017, har vi lagt inn en økning på 5-6 prosent, forteller havnedirektør Tore Lundestad.

I 2016 investerte Borg Havn i Norges største havneterminal i massiv tre for Nor Lines, og administrasjonsbygg, verksted og lager for kabelprodusent Nexans. 

Får stadig nye kunder ​

-Vi driver næringsvirksomhet, og får stadig henvendelser fra nye kunder. Nå skal vi bygge to bygg og en hall til AS​ Batterigjenvinning. Deres tilstedeværelse på Øra vil kreere mer containertransport. Det dreier seg om alt fra batterier til bruk i industrien, til bilbatterier og vanlige batterier som folk flest forholder seg til, fortsetter havnedirektøren.

Havna er også i ferd med å utvide bygningsmassen til Fredrikstad Reefer Terminal, der havna eier bygget sammen med Rakkestad-bedriften og reeferspesialisten Glacio.

- Hvor mye grunnareal har Borg Havn IKS i dag?
-Det dreier seg om 550 mål her på Øra i Fredrikstad, samt ytterligere 40 mål i Sarpsborg, avslutter Tore Lundestad.

Nyhetsemner:  Borg , Havn , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab