ShortseaShipping
AdBanner

Sterk avslutning på 2016 og sterk start på 2017

​Totalt sett var 2016 et svakt år, med 8 prosent nedgang for containerterminalen i Moss havn sammenlignet med år 2015. Men årsaken var legitim - og nå er det igjen oppgang.

- For Moss havn skyldes nedgangen i 2016 tre hovedforhold, forklarer Merete Ruud Tuskin, økonomi- og markedssjef i en mail til Shortsea Promotion.

- Yilport i Oslo hadde problemer i første kvartal 2015, noe som medvirket til god vekst i Moss i 2015. I 2016 fungerte terminalen i Oslo bra, og en del trafikk har gått tilbake dit med tilhørende nedgang for Moss. Det var også et stort press på verdensøkonomien i 2016. Moss havn mistet noe volum grunnet usikkerhet knyttet til tiltak som Bane Nor skal gjennomføre i havneområdet. 

NRK Østfold meldte den 2. februar at «lastebilen vant fraktkrigen igjen» med en vekst i tungbiltrafikk over Svinesund på hele 5,5 prosent for 2016, skriver Moss Havn. Det har vært sterk konkurranse med mye ledig kapasitet og lave priser på lastebiltransport. Dette viser hvor sterk konkurransen er - og at alle aktører må jobber for å sikre en konkurransedyktig skipsfart.

-Allerede mot slutten av 2016 så vi at pilene igjen begynte å peke oppover, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. - Og januar 2017 følger dette videre opp. Når havnene har hatt vekst, har også gods på kjøl hatt vekst. Dette er viktig for miljøet og næringslivet. For oss i Østfold kjenner vi ekstra godt på de negative konsekvensene når E6 blir alternativet.

​Moss Havn får i disse dager på plass en avtale med Bane NOR, som legger til rette for både anleggsvirksomheten til jernbanen og havnedriften i tiden fremover.

- Gjennom dette vil det ikke være grunn til å bekymre seg over Moss havn sin evne til å betjene gods i årene fremover, avslutter havnesjefen.

​ILLUSTRASJON: Slik kan fremtidens Moss havn se ut om noen år. 

R​​utenettverk for Moss havn. Røde punkte er direkte forbindelser. Grå indirekte. Klikk på kart for mer detaljer.

Nyhetsemner:  Moss , Container , Havn , Terminal , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab