ShortseaShipping
AdBanner

Jobber på spreng

Eimskip har på langt nær gitt opp å kjøpe Nor Lines - og møteaktiviteten er høy i Nor Lines, får vi vite.

Administrerende direktør i Eimskip Norway​, Lara K​onradsdottir, forteller at det er enighet om å ikke uttale seg til media før Konkurransetilsynets endelige vedtak foreligger, men kan gi Shortsea Promotion noen svar.

​​- Det er beklagelig at Konkurransetilsynet ikke er enige med oss. Vi sitter nå sammen med advokat og går gjennom varselet fra tilsynet. Varselet​ er veldig detaljert. Vi har nå 15 arbeidsdager på oss til å komme med motargumenter, svarer hun.

Av en kilde i Nor Lines, får vi vite at «det er eksepsjonell stor møteaktivitet etter at varselet fra Konkurransetilsynet ble mottatt». 

Vi har grunnet samme møteaktivitet, ikke greid å nå administrerende direktør Ingvald Løyning for en kommentar.

Mange stiller seg nå spørsmålet om hvilken fremtid norsk kystransport vil komme til å ha, om kjøpet ikke går igjennom. Resultatet av Konkurransetilsynets endelige vedtak, kan i verste fall redusere tilbudet fra Nor Lines, som anløper et høyt antall havner og binder kyst-Norge sammen. I så måte er nærskipsfarten den store taperen.

Rutekartet nedenfor viser det omfattende rutenettverket til Nor Lines på ShortseaSchedules.com.

AVBILDET: Lara Konradsdottir. Foto er hentet fra kystrederiene.no.
Nyhetsemner:  Eimskip , Oppkjøp
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab