ShortseaShipping
AdBanner

Nytt roro-tilbud godt mottatt

Nor Lines står på videre uavhengig av oppkjøpet fra Eimskip. Den nye roro-linjen langs kysten er godt mottatt i markedet.

Fra januar 2017 har Nor Lines operert den nye Continental Line med seiling fra Cuxhaven direkte til Vestlandet og videre langs kysten til Hammerfest. Omleggingen har blitt godt mottatt av speditører, energimarkedet og andre som har behov for roro fremføring og frakt av tunge prosjektlaster.

Nor Lines har også etablert et samarbeid med Mann Lines og andre aktører på Kontinentet for å knytte CL ruten til andre transportnettverk, både med hensyn til regional fremføring i Europa og global forsendelse av prosjekt og roro laster. Det betyr at kunder som har behov for fremføring av tyngre og mer krevende laster til utenlandske destinasjoner trygt kan kontakte Nor Lines for internasjonal transportoppdrag.

Mann Lines betjener Cuxhaven med ruten vist nedenfor, som korresponderer med Nor Lines CL-rute. Klikk på kartet for rutetider.


Last fra Finland på onsdag og last fra Harwich i England på søndag kan lastes om til Nor Lines i Cuxhaven må onsdag og distribueres langs hele kysten fra Vestlandet og oppover i løpet av en uke. Tilvarende kan last fra kysten leveres til Finland via Cuxhaven på onsdag og ankomme Finland på tirsdag og onsdag.

Nor Lines er pr i dag den eneste aktøren i Norge som kan tilby markedet linjebasert roro kapasitet på strekningen fra Kontinentet til norskekysten nord for Trondheim/opp til og med Hammerfest. Fremføringstiden fra Holland/Tyskland til f.eks. Hammerfest er 8/7 dager som i aller høyeste grad er konkurransedyktig med alternativ fremføring på land.

Nesten alle havnene Nor Lines går til har roro-kapasitet: Sandnes, Bergen, Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø og Harstad. Det arbeides med å få til roro-løsninger også i Tromsø og Hammerfest. I mellomtiden løser Nor Lines dette med "Mediterranean berthing", dvs roro-rampen direkte på kai alternativt håndteres selvgående enheter via skipets sideport. Sistnevnte løsning passer perfekt for håndtering av bo-biler, traktorer, mindre anleggsmaskiner o.l.

Nor Lines har gjennom den nye CL ruten tidsmessig fleksibilitet til å kunne tilby transport mellom havner som ikke står i rutetabellen som faste anløp. For energi, olje og gass industrien betyr dette at Nor Lines tilbyr en regulær, forutsigbar og rask transport mellom offshorebaser langs kysten, og da fortrinnsvis på lengre strekninger hvor sjøtransport er en bedre løsning enn landtransport.

​Continental Line betjenes av skipene MV Kvitbjørn og MV Kvitnos som med 80 tonns kraner vil kunne håndtere container, tungløftoppdrag og prosjektlasting på dekk. Nor Lines har i tillegg egne 45 fots containere og tilbyr dør-til-dør leveranser. Pallelast og stykkgods kan håndteres gjennom sideportene.

Vedrørende spørsmål og behov for ytterligere informasjon om transportoppdrag, ta kontakt med operations@norlines.no

Nedenfor ser du Nor Lines Continental Line på ShortseaSchedules. Klikk på kartet for å få rutetider.

Nyhetsemner:  RoRo , Nord-Norge
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab