ShortseaShipping
AdBanner

- Dette er ingen aprilspøk

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften og forenkler prisene.

​Shortsea Promotion har nylig hatt med møte med havnesjef Thor Thingbø i Sandnes Havn, som kommer med gladmelding.  
- Sandnes Havn KF fjerner anløpsavgiften. Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning, sierThingbø - og fortsetter:

- Samtidig har havnen revidert og forenklet sin prisliste, slik at det er lettere for kunder og vareeiere å finne den informasjon de søker. Det har tradisjonelt vært litt vanskelig for utenforstående å få oversikt over prisene i havner, da totalprisen har bestått av flere priselementer som anløpsavgift, sikkerhetsvederlag (ISPS), kaivederlag og avfallsgebyr. 

Sandnes havn har nå slått alle elementene sammen, slik at det fra nå blir én pris som dekker alt. Den nye prisen er kr 1,00 pr. bruttotonn (BT). For de fleste skipene som anløper Sandnes havn, vil den nye ordningen innebære en prisreduksjon, mens det for de over 5.000 BT vil være en marginal økning.

- Endringen er Sandnes havns bidrag for å sikre gode økonomiske rammevilkår for sjøtransporten, samtidig som det blir enklere for kunder og vareeiere å beregne hva et anløp skal koste, påpeker Thingbø. 

Varevederlaget som har vært uendret siden 2011, beholdes med kr 7,- per tonn for bulkvarer og kr 10,- for stykkgods. 

- Endringen trer i kraft fra 1. april - og dette er helt sant, slår havnesjefen fast.

AVBILDET: Godsskip i Sandnes havn. Foto: Sansnes Havn.

Nyhetsemner:  Sandnes , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab