ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Flere varer tok sjøveien til Oslo

- I 2016 kom det mer varer og gods til havna enn året før, melder Oslo Havn KF.

I overkant av seks millioner tonn gods kom over Oslo havn i 2016, en økning på 4,8 prosent fra året før, viser trafikktallene og årsberetningen for Oslo Havn i 2016.

Over en sjettedel av dette, 1,2 millioner tonn, er forbruksvarer i containere. 207.000 containere (TEU), som er 5,7 prosent flere enn året før, kom over Norges største containerhavn i 2016. Inne i containerne er det alt fra vin til bøker, klær og sko som i all hovedsak skal til Oslo og nærområdene.

Ett skip = 400 trailere

- Å få mer av disse varene over på sjøen og vekk fra lastebiler i kø på veiene, gir ikke bare lavere blodtrykk hos pendlere, men er også bra for miljøet. Ett containerskip til Oslo erstatter 400 trailere på veiene og én mil med kø. Sjøtransport er bra for klima, miljøet og for byluften, og er et viktig bidrag til det grønne skiftet og at byen når sine klimamål, sier fungerende havnedirektør Åsa Nes.

Alt vi trenger kommer sjøveien

Stykkgodsvolumene , definert som containergods, fergegods, import av biler og annet stykkgods, har vært svakt stigende til tross for sterk konkurranse mot veitransport på europalast og nedleggelse av norsk eksportindustri de siste årene. Sjøtransporten øker sin andel av europalasten i containermarkedet, selv om veien fortsatt dominerer. Å flytte enda mer av godset og varene fra vei til sjø, blir fortsatt en av de viktigste oppgavene for sjøtransporten og havna i årene fremover. 

Salget av nye biler og spesielt el-biler har gjort at importen av biler har holdt seg høy de siste årene. Oslo havn er Norges nest største bilhavn, kun slått av Drammen havn, og nesten 58.000 biler kom i fjor med båt til Oslo og til spente nybilkjøpere. 

Byggematerialer til et Oslo som vokser

- Oslo vokser og det er ventet 35 prosent flere innbyggere i hovedstaden i 2040 enn i dag, fra dagens vel 660.000 til nesten 900.000 innbyggere. Jo flere som bor og jobber her, jo mere råvarer og byggematerialer og veier til å leve, bygge og bo trenger vi, slår Oslo Havn fast på sine nettsider.

Sparer miljøet

​Siden 2012 har veksten i tørrbulkprodukter som sement, betong, korn og salt vært betydelig. Veksten er avledet av stor byggeaktivitet og store byggeprosjekter i Oslo regionen, variasjon i kornbehovet og behov for veisalting. Når gods og varer til byggebransjen fraktes sjøveien reduseres køene på veiene, luftforurensningen og utslippene av klimagasser.

Oslo - en stor oljehavn

Oslo er en stor oljehavn og 40 prosent av landets private oljeforbruk til boliger og drivstoff, kommer til Sjursøya. I fjor var det en liten nedgang i våtbulkprodukter. Oljepris og lagerbeholdninger er avgjørende for hvor mye produkt som mottas og lagres. I tillegg vil varme vintre, transportbehov, alternativ drivstoff, tillegg/bortfall av enkelte storkunder, ha betydning for hvor mye som kommer inn.​

Artikkelen er basert på en informasjon om godstrafikken over Oslo havn i en melding på havna sine nettsider. 

Illustrasjonsfoto.

Kartet nedfor viser rutetilbudet til Oslo havn på ShortseaSchedules. De røde punktene er direkte forbindelser, de grå indirekte. Klikk på kartet for bedre oversikt og søk.

Nyhetsemner:  Oslo , Havn , Volumer , Sydhavna
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab