ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Nullutslipp for kjøring på havna

​Kan veitransport til og fra en havn elektrifiseres? Ja, mener en mulighetsstudie som er utført av en rekke partnere under prosjektledelse av Erling Sæther.

​Selv om sjøtransport er miljøvennlig, må før eller senere containerne som kommer til Oslo havn, over på trailere som bruker drivstoff. Transporten mellom containerterminalen i Sydhavna og Alnabru, er en strekning som det kjører bekymringsfullt mange lastebiler. Det er ikke holdbart for luftkvaliteten i og rundt hovedstaden, at denne tungtransporten skal øke i årene som kommer. Noe beregninger viser at den vil gjøre. 

Tenk så flott det ville være om man i snarlig fremtid kunne benytte en velutviklet løsning med trailere som ble drevet av elektrisitet! Dét vil også gangne sjøtransporten, i hele transportkjeden blir mer miljøvennlig.

"Mulighetsstudie: Elektrifisering av tungtransport Oslo Havn – Alnabru og Klemetsrudanlegget – Oslo Havn" er gjort på oppdrag for Statens vegvesen, og den beskriver muligheter og forutsetninger for realisering av et pilotprosjekt for elektrisk tungtransport. 

En rammebetingelse i oppdraget var at prosjektet skal beskrive løsninger for helelektrisk drift av tungtransport, det vil si tunge lastebiler med totalvekt 50-60 tonn. I Europa finnes ikke slike industrialiserte løsninger. Mulighetsstudien utreder derfor umoden teknologi. 

I forbindelse med oppdraget er det holdt en rekke møter med mulige partnere i et pilotprosjekt. Disse er Oslo Havn KF, Enger Transport, Bring, Siemens, Statens vegvesen region Øst, Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, Cargonet, Scania. Det har også vært kontakt med Volvo. 

Prosjektleder og forfatter har vært Erling Sæther. 

Anbefalingen

Dette er en mulighetsstudie som vurderer etablering av pilot/demonstrasjonsprosjekt for helelektriske tungtransportløsninger på korte strekninger, hvor to strekninger i Oslo benyttes som eksempel.  

- Selv om det ikke pr. dags dato finnes helelektriske løsninger for tungtransport opp til 50-60 tonns totalvekt, ligger det til rette for at vi i Norge kan utprøve og industrialisere elektrisk drift av tungtransport. Selv om det ikke produseres kjøretøyer her til lands, har energisektoren store utviklingsmiljøer og tung kompetanse, som kan bidra til konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for utslippsfri tungtransport, heter det i sammendraget for anbefalingen. 

To strekninger er vurdert 

  • Utkjøringen av containere fra Oslo Havns containerterminal. 

Volumet er totalt 202.000 TEU med 1,2 millioner tonn totalvekt. Transporten utgjør 140.000 rundturer med lastebil, 3,8 millioner liter diesel, 10.000 tonn utslipp av CO2 og 25 tonn NOx. En aktuell strekning for en pilot, er skytteltrafikken av containere mellom havnas containerterminal og Bane Nors jernbaneterminal på Alnabru. 

  • Transport av flytende karbon som fanges fra de nåværende utslipp fra Klemetsrudanlegget AS i Oslo kommune. 

Omfanget som er 400.000 tonn, vil omfatte mellom 20-30 tankbiler i skytteltrafikk, 300.000 liter diesel, 600 tonn CO2. Beslutningen om karbonfangst fra Klemetsrudanlegget tas ventelig medio 2018. 

Batteri og motorkapasitet

Mulighetsstudien påpeker at en helelektrisk trekkvogn, som kan håndtere en totalvekt på inntil 50-60 tonn, ikke finnes i Norge i dag. Det må påregnes at et vogntog dimensjonert for 50 tonn med stigning på opp mot 130 meter på strekningen fra Oslo Havn til Alnabru, forbruker 2,3 kwh pr. kilometer tilsvarende 4,5-5 liter diesel pr. mil. El-motorer er langt mer energieffektive enn dieselmotorer, som har en effekt på 30-40 prosent. 

- En rundtur fra Oslo Havn til Alnabru og tilbake, er på 26 kilometer. En rundtur mellom Klemetsrudanlegget og Sydhavna er 24 kilometer. For robustisitetens skyld må batteri- og motorkapasitet dimensjoneres for minst 50 kilometer før lading.  Batteriene bør derfor ha en kapasitet på minst 200 kwh, når en skal ta hensyn til lading innenfor 20 til 80 prosent kapasitet, bemerker mulighetsstudien.

Aktuell teknologi kan være lading ved endepunkter - eventuelt kombinert med lading under kjøring ved hjelp av ladeledning i luft kombinert med pantograf og batteri i bilen, lignende med trikkedrift eller trolleybuss, foreslås det.

Snarig virkelighet?​

-Det er en rivende utvikling i ladeteknologi og batterieffektivitet. Et utviklingsprosjekt i norsk regi, vil kunne bidra med kompetanseoppbygging i konkurransedyktig teknologi. 

Det er holdt en rekke møter med mulige partnere for et pilotprosjekt: Oslo Havn, Bring, Siemens, SSV region Øst, Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, Cargonet, andre transportører og aktuelle kjøretøyleverandører. 

Alle har stilt seg positive til å delta som partner i et pilotprosjekt.

Hvem sier at fremtiden ikke er spennende, sier vi i Shortsea Promotions redaksjon.

Her er studien:

Rapport Elektrifisering av tungtransport i Oslo mars 2017.pdf.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab