ShortseaShipping
AdBanner

Svak økning i container

Statistikken for hele 2016 er nå klar. Den viser en svak bedring i siste kvartal. Har ser du hvilke havner som øker mest.

​Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere i 4. kvartal 2016. Dette var en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Totalt ble det fraktet 188.000 containere med og uten last, nesten 5.000 flere enn i samme periode året før. Nær 20 % av alt gods i containere og 25 % av alle containere med last, ble transportert til eller fra Oslo havn, som er den største havnen (se kart nedenfor).

For hele 2016 ble det transportert 5,8 millioner tonn i containere, ned fra 6,0 millioner tonn i 2015 (-4 %). Antall TEU med last har falt dramatisk til 456.000 i 2016 fra 514.000 året før, et fall på 11 %. Dette skyldes er veldig svakt første kvartal, mens i fjerde kvartal 2016 var antall TEU med last 1% høyere enn året tidligere.

På årsbasis er Midt-Norge området med størst vekts i lastevolumene i container med 16 % økning i 2016 i forhold til året før. Både Kristiansund og Nordmøre havn og Trondheim havn hadde god vekst på 15-17%. I alle andre regioner var det nedgang.

Den havnen som har vokst mest for last i container er Karmsund med en vekst på 30 % fra 2015 til 2016 til en nivå på 182.000 tonn. Andre havner med årlig vekst er Mosjøen med 8 %, Kristiansund med 3 % og Borg med 2 %.

For Oslo havn er lastevolumene i container i 2016 i forsatt fall på tross av at også Drammen havn har fallende volum. Også Moss, Larvik, Grenland, Stavanger og Ålesund har hatt fallende volum i 2016, mens Bergen har hatt en flat uvikling.

Kartet under viser containervolumene i de ulike havner i 2016. Zoom inn i kartet for mer detaljer.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab