ShortseaShipping
AdBanner

Bruker sjø - og vurderer sterkt mer sjø

Møt en vareeier som ser flere fordeler med nærskipsfart.

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet, som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Disse rør ene benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

En betydelig andel av produksjonen går til eksport. Dette gjelder særlig rør av polyetylen (PE) i store dimensjoner, der Pipelife Norge har utviklet et unikt konsept med hele den vestlige halvkule som marked. Det innovative avløpsrørsystemet Smartline er også på tur til å bli en stor eksportvare.

"Pipelife Norge er en innovativ bedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. Vi investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er alltid førsteprioritet", opplyser Pipelife på sine nettsider.

Pipelife Norge har i dag to fabrikker:

  • I Surnadal, Nordmøre, produseres rør og deler i polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP) og polyetylen (PE) til vann og avløp, drenering, VVS, kabelbeskyttelse og el-installasjon. Fabrikken har ca. 100 ansatte. Her ligger selskapets hovedkontor.

  • På Stathelle, i Bamle kommune i Telemark,  produseres rør i polyetylen (PE), og det er her Pipelife produserer store rør i lange lengder. Fabrikken har cirka 50 ansatte.

  • I tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.​

I forrige uke publiserte vi her på Shortseashipping.no en artikkel som fortalte at Sea-Cargo nå har begynt faste anløp til havneterminalen i Surnadal - nettopp på grunn av Pipelifes etterspørsel etter sjøtransport. Vi har stilt supply chain manager Sigmund Aandstad noen spørsmål.

- Hva betyr det for dere som produksjonsbedrift, at Sea-Cargo nå anløper Surnadal? 

- Det er det blitt jobbet for i lang tid, og det er gledelig at vi nå har fått til en løsning, hvor vi får vareleveranse med båt direkte til Surnadal, svarer Aandstad - og fortsetter:

- I første omgang gir det en bedre logistikk for inngående volum; i all hovedsak råstoff og tilsatsstoffer til vår rørproduksjon. Videre så kan vi nå utforske muligheter for utgående distribusjon av varer sjøveien, der det er hensiktsmessig.

- Hva gjorde Pipelife før disse faste anløpene kom i stand?

- Det samme volumet har også tidligere gått på båt, men da til Trondheim og/eller Kristiansund, og så på bil derfra til Surnadal. Nå får vi varen losset og lagret i umiddelbar nærhet til fabrikken. Det er en klar fordel.

- Hva er - for Pipelife - fordelene med sjøtransport?

- For oss handler det både om økonomi og miljø. Transport av varer utgjør en betydelig andel av vårt CO2-avtrykk, og sjøtransport bidrar her positivt. Når vi i tillegg får en økonomisk gevinst, så er det vinn-vinn, svarer han - og legger til:

- Samtidig så er ikke sjøtransport problemfritt. Det er en transportform som fungerer veldig godt for containertransport og dermed deler av vårt inngående volum. For vårt utgående volum som er rør, er vi avhengig av å finne smarte løsninger, hvor gevinsten ikke forsvinner som følge av mange flytt og løft. I tillegg har sjøtransport fortsatt en del å gå på i forhold til hastighet og leveringspresisjon sammenlignet med biltransporten.  Så her må vi utfordre hverandre for å finne gode løsninger.

- Hvilken havn bruker dere til eksport av produkter produsert ved fabrikken i Stathelle?

- I Stathelle benytter vi Brevik havneterminal (Northsea Terminal, Grenland Havn)  for inngående varer, det vil si råstoff, og utgående containertransport for eksport. Hovedvolumet på eksport går imidlertid i slep med taubåt fra fabrikken og frem til anleggssted. 

- Hva syns dere om det tjenestetilbud havnene gir dere?

- Vi er fortsatt helt i startgropen på bruk av Surnadal Havn, så den evalueringen må vi nesten komme tilbake til. Men vi er så langt veldig godt fornøyd med samarbeidsprosjektet med KN Havn, Surnadal Hamneterminal og Sea-Cargo som har gjort oss i stand til å ta i bruk havna og få fast anløp hver 14. dag, svarer Sigmund Aandstad.

- Hvor mye av produktene Pipelife produserer går på vei? 

- For leveranser til det norske markedet, går alt på vei i dag. Vi utforsker muligheter for sjøtransport, da vi ser at det kan være både miljømessig og økonomisk gunstig.  Dessuten - en havn med fast anløp i umiddelbar nærhet til fabrikken i Surnadal, gir muligheter for dette. Samtidig må vi finne smarte løsninger for godshåndtering, og kunden må våre overbevist om at sjøtransport er en god løsning, avslutter Sigmund Aandstad på vegne av Pipelife.

AVBILDET: Sea-Cargo anløper Surnadal havneterminal, som er en del av Kristiansand og Nordmøre Havn IKS. Foto: Pipelife Norge.


Nyhetsemner:  Sea-Cargo , Havn , Bruker sjø , Miljø , Kristiansund
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab