ShortseaShipping
AdBanner

Taper markedsandel for import

Etter to gode år taper transport i container på sjø markedsandel i forhold til lastebil i 2016 og det går mer enn 2500 over Svinesund per dag. Årsak: Mer import fra Øst-Europa.

Tungtrafikken over grensa ved Svinesund økte med 5,5 prosent i fjor. Nå passerer det for første gang over 2500 vogntog og trailere over grensa hver eneste dag.​ Dette melder NRK Østfold.

Statens Vegvesen teller og måler kjøretøy som passerer Svinesundsbroen. Nå passerer det nesten to tunge vogntog i minuttet gjennom hele døgnet med varer som skal til mottagere i Norge.

Grafen under forklarer hvorfor trafikken over Svinesund har økt i 2016. Importen fra Øst-Europe med lastebil har økt betydelig, både fra Østersjøen Øst (vesentlig de Baltiske Stater og Russland) og Østersjøen Syd (Polen og landene syd for Polen). Vi importerer altså mer fra Øst-Europa mens importen fra Asia har flatet ut. Dermed får vi mer på lastebil over Svinesund, siden sjøtransporten fra Øst-Europa ikke klarer å vokse tilsvarende.


 

Vi har lenge overvåket markedsandelen for import av gods i container i forhold til lastebil. I grafen under viser vi dette på årlig basis. Vi har tatt ut importen fra Sverige og Finland siden mye at dette er grensetrafikk som ikke egner seg for sjøtransport. Grafen viser at vi har hatt en god periode fra 2013. Data i grafen viser at container volumet har falt 2% fra 2015 til 2016 mens lastebilvolumet i utvalget har økt 4% for Norge samlet. 

Nyhetsemner:  Statistikk , Konkurranseevne
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab