ShortseaShipping
AdBanner

Forbyr Eimskip - Nor Lines

Konkurransetilsynet stanser Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines. Årsaken er at oppkjøpet vil i betydelig grad hindre effektiv konkurranse i markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa.

– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter og har samlet sett høye markedsandeler i dagens marked, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet sitt vedtak ble sendt til partene i dag. Oppkjøpet involverer de to største aktørene innenfor frakt av frossen fisk fra Nord-Norge til Nord-Europa. Kundene er aktører innen norsk fiskeriindustri som etterspør frakt av den frosne fisken for videresalg. Hoveddelen av den frosne fisken eksporteres til utlandet.

Få aktører

Markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa består allerede i dag av få aktører.

– Vi mener at et oppkjøp vil føre til redusert konkurranse som vil gjøre det mulig for Eimskip å øke prisene eller redusere kvaliteten overfor kundene i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Nilssen.

Grundig gjennomgått

Konkurransetilsynet har i sin vurdering innhentet betydelig informasjon fra partene, andre sjøtransportører, veitransportører, havner og kunder i markedet. Basert på denne informasjon har tilsynet gjort grundige vurderinger av hvordan oppkjøpet vil påvirke konkurransen og kundene i markedet.

​Tilsynets vedtak kan fra 1. april klages inn til Konkurranseklagenemda.

Illustrasjonsfoto.

Nyhetsemner:  Eimskip , Nord-Norge , Fisk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab