Siste: 
AdBanner

Tilskudd til havnesamarbeid

Har styret i havna en ide om å samarbeide med andre - bør du følge rulle opp ermene og starte jobben. Nå kan du for annen gang økonomisk hjelp til nettopp dette.

Kystverket har bedt oss informere om at nå er det på tide å søke midler til havnesamarbeid.

Tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til mer gods på sjø ved at konkurranseevnen til sjøtransporten ovenfor vei blir styrket gjennom økt transportkvalitet og/eller reduserte priser, melder Kystverket.

Hvem kan søke?

Norske havner, kommuner og aktører i samarbeid med en norsk havn. 

Søknadsfristen for 2. utlysning

20.spril 2017.

Type prosjekt som kan motta støtte

  • Styrking av kompetanse innen logistikk, transport og/eller markedsføring. 
  • Avtaler om felles bruk av infrastruktur eller system. 
  • Juridiske, organisatoriske og økonomiske vurderinger som avgjøringsgrunnlag for:
  • Sammenslåing av hamnene,
  • Etablering av IKS og/eller...
  • Etablering av fellesfunksjoner.

Før tilskudd blir innvilget, vil Kystverket vurdere prosjektet ut fra hvordan det  vil bidra til mer gods på sjø. Prosjekt som gir rasjonelle samarbeidsløsninger vil bli prioritert. Prosjektet må ha en juridisk prosjektansvarlig for finansiering, gjennomføring og rapportering. Nærmere informasjon om kriterium for tildeling blir gitt i retningslinjene for ordningen.

Utlysingen skjer med forbehold om at det blir avsatt midler i Statsbudsjettet for 2017.

Tilskuddet er øremerket hamnesamarbeid og krever egenfinansiering minimum 50 prosent av prosjektkostnadene.

Hvordan søke?

For å komme til søknadsskjema, retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet og annet viktig infor finner du på Kystverkets side om midler til havnesamarbeid.​ 

Nyhetsemner:  Kystverket , Havn , Havnevirksomhet
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab