ShortseaShipping
AdBanner

NTP - En grønnere transporthverdag

- Ny teknologi utvikles så raskt at det er utfordrende å henge med i svingene. Vi skal likevel legge til rette for at klimateknologi kan bidra til en grønnere transporthverdag og at Norges klimamål nås innen 2030,

​Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under pressekonferansen for Nasjonal Transportplan 2018-2029, 

Dette sier samferdselsministeren om en grønnere skipsfart og havner.

Maritim transport

«Staten stiller i dag krav til lav- og nullutslippsteknologi i anbudene til riksveifergene. E39 Anda-Lote er den første strekningen hvor dette var en del av anbudet. Fra 1. januar 2018 til 2027 skal to batteriferger trafikkere strekningen. I tillegg har Statens vegvesen startet et utviklingsprosjekt med hydrogenferge på en strekning i Rogaland fra 2021.

Landstrøm i havner kan være et viktig klima- og miljøtiltak avhengig av antall skip og liggetid i den enkelte havn. Enova har etablert en støtteordning til landstrøm i norske havner og til nå har til sammen 35 prosjekter fått støtte. Dette spenner om alt fra hurtigrutekaiene i Trondheim og Bergen til mindre havner med maritim- og offshorevirksomhet.

Gods

Regjeringen legger til rette for at transportformenes ulike fortrinn kan utnyttes og at samspillet mellom dem kan bedres. På den måten blir gods fraktet mer effektivt, sikkert og miljøvennlig, samtidig som transportkostnadene reduseres. Norsk næringsliv har lange avstander til internasjonale markeder og lave transportkostnader er avgjørende for næringslivets konkurransekraft. Overføring av gods til sjø og bane styrkes gjennom ny incentivordning og egen godspakke på jernbane.

Incentivordningen for overføring fra vei til sjø er inne i Nasjonal transportplan med 100 millioner kroner årlig de første seks årene av planen. Ordningen skal stimulere til mer nærskipsfart og har vært etterspurt av næringsaktørene. Rederier og redere kan søke om tilskudd og få støtte inntil tre år»​.​

Illustrasjon: Ukjent opphav.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab