ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Risavika Havn viser muskler - igjen

Risavika Havn AS ønsker i årene fremover å utvikle sitt næringsområde til å bli ett større trekkplaster for regionens etableringer innenfor logistikk, hav, maritime næringer og energi - tradisjonell og fornybar.

Risavika Havn AS arbeider med masterplan for havnas videre utvikling.

Sentralt i denne planen er;

  • videreutvikling av havnen som et regionalt nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt for hav og land.
  • videreutvikling av havnenes nærings- og industriklynge.

Målet

- Risavika Havn sin visjon er å være et sentralt logistikk-knutepunkt med utgangspunkt i regionens behov med fokus på miljøvennlige og innovative løsninger for sine kunder. Havnen har som målsetning å videreutvikle havneområdet med høyt fokus på bærekraftige løsninger, som bidrar til en effektiv og miljøvennlig utbygging og drift, opplyser direktør for markedsutvikling, Magnus Hodnefjell til Shortsea Promotions redaksjon.

Risavika Havn AS sin utbygging representerer en investering på cirka 1,6 milliarder kroner, blir vi videre fortalt. Ytterligere 0,5 milliard skal investeres i utbygging de neste årene.

Har god plass – og fasiliteter

Risavika Havn forvalter et område på omlag 520 dekar, som består av havnevirksomhet, næringspark og industripark. Havnen er en del av et større næringsområde, som inneholder cirka 130 virksomheter. I dag disponerer havna kaifasiliteter med en lengde på 2 000 meter, med dybder til 14.3 meter. 

Hodnefjell forklarer på vegne av Risavika Havn AS at fra og med inneværende år, har selskapet 200 dekar med land som skal utvikles. Dette ligger i umiddelbar nærhet til kai.

Det planlegges en vesentlig utbygging av nye arealer for nærings- og industriparken. Totalt er det et potensial for 200.000 kvadratmeter bygningsmasse i området, med umiddelbar nærhet til havna. Dette skal gjennom masterplan og egen energikonseptutredning sikre at dette bygges ut på en bærekraftig måte.

Attraktiv terminal

I tillegg til allerede planlagte bygg, forventes det økt aktivitet i havna, nye industrietableringer som har energibehov og mere transport til og fra havna med nye arbeidsplasser og ny industri. Den moderne containerterminalen Westport-Stavanger som selv har en klar målsetning om å få mer gods fra vei over på sjø, trekker stadig til seg nye kunder.

- Målsetning er at ulike virksomheter i havnen med forskjellige behov, får tilbud om å tilknyttes en moderne infrastruktur som gir redusert energibruk, reduserte klimagassutslipp samt konkurransefortrinn og nye forretningsmuligheter i havnas næringspark, orienterer Hodnefjell oss.

Kreerer arbeidsplasser 

Hele industriområdet med næringsklyngen rundt representerer nå 2.500 nye arbeidsplasser.

Risavika Havn ser for seg en økning på om lag 1000 nye arbeidsplasser ved den utvikling og investering som de nå legger til grunn i sine investeringsplaner.

Miljøvennlig

-Utviklingspotensialet ligger i at bygninger, industri, skip og kjøretøy tilknyttet havna, er i en omstilling til lavutslippssamfunnet, og vil ha behov for den infrastrukturen som Risavika Havn ønsker å legge til, påpeker Hodnefjell. 

Midt i smørøyet

Nærheten til Stavanger Lufthavn Sola og godsterminalen på Gandal styrker havna i Risavika sin posisjon som en viktig aktør for regionens logistikk.​

Klikk på kartet nedenfor for ruter til Risavika.

Nyhetsemner:  Risavika , Havn , Miljø , Terminal , WestPort
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab