ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

NTP innebærer gode tiltak - men i for liten skala

Bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet og ikke minst den sikre plassen til Stad Skipstunnel i første periode er eksempler på gode tiltak som kommer næringen til gode.

Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan i perioden 2018-2029. 

Og slik reagerer Kystrederiene, hvis navn tidligere var Fraktefartøyenes Rederiforening:

Selv om det i oppløpet til nye NTP har vært mye fokus på sjøveien som det beste og mest miljøvennlige alternativet, må Kystrederiene nok en gang konstatere at lovordene ikke følges opp med nok konkrete bevilgninger. Vi stiller oss bak utspillet til leder i Maritimt Forum, Tord Dale; når sjøtransporten står for store deler av transportarbeidet som gjøres i Norge, og man har forventninger om at denne andelen skal øke, er det helt bakvendt at maritim næring får den minste andelen av midlene i nye NTP.

Målet for NTP må være å sette langsiktige mål for fremtidens infrastruktur; da er det avgjørende at politikerne klarer å tenke helhetlig og fremtidsrettet. Det er for eksempel positivt at incentivordningen for godsoverføring blir varig, men skuffende at bevilgningene ikke er større og at ordningen ikke har bedre kriterier.

- Så lenge det ikke er politisk vilje til å virkelig satse på sjøtransport i form av investeringer i både infrastruktur og gode støtteordninger vil næringen operere i markedet med en innebygget konkurranseulempe sammenlignet med andre transportformer, uttaler direktør i Kystrederiene, Siri Hatland.

I et slikt perspektiv blir målet om mer gods på sjø i praksis umulig. Det er en realitet norske politikere burde forholde seg til.

​Kort informasjon om Kystrederiene 

  • Kystrederiene sitt navn var frem til april i år Fraktefartøyenes Rederiforening. 
  • Kystrederiene ble stiftet i 1935 i Bergen. Hensikten var å få bedre forhold i kystfarten, og stå sammen som en forening. Selv om tidene har endret seg, er dette også mye av hensikten for Kystrederiene som en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i dag. 
  • Medlemsmassen teller i dag rundt 100 medlemsrederier og 280 fartøy. Disse opererer innen bulktransport, stykkgods, tank og havbruk. For mer informasjon se www.kystrederiene.no.


Nyhetsemner:  NTP , Kystrederiene , Synspunkt
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab