ShortseaShipping
AdBanner

Havner i ny organisasjon

​Norske offentlige havner går nå inn i den nye organisasjonen Norske Havner.

​I begynnelsen av innevårende uke ble det holdt ekstraordinært landsmøte i Norsk Havneforening og stiftelsesmøte for Norske Havner​.

Gjennom en prosess på snart to år, har norske offentlige havner vurdert hvordan havnene kan samles i en felles organisasjon. Dette for å ha økt innflytelse og påvirkning i interessepolitikken, og styrke det faglige samarbeidet i havne-Norge. Arbeidet har resultert i at bransjeorganisasjonen Norske Havner nå stiftes. Norske Havner vil være en frittstående, medlemsstyrt interesseorganisasjon.

Norske Havner vil ha et sterkt fokus på havnenes rammebetingelser, herunder aktivt arbeid inn mot Nasjonal Transportplan.

Trondheim Havn, Bergen og omland Havnevesen, Stavangerregionen Havn, Moss Havn, Grenland Havn, Karmsund Havn, Nord-Trøndelag Havn, Narvik Havn, Lyngdal Havnevesen, Bremanger Hamn og Harstad Havn er blant de første havnene som går inn i den nye foreningen. Havnene har stor tro på at en sterk felles bransjeforening vil styrke norske havners synlighet, konkurranseevne, utvikling, og politiske påvirkningsmulighet. Spesielt i aktuelle havnesaker som miljøproblematikk og arbeid med flytting av gods fra vei til sjø, vil Norske Havner være en viktig arena for medlemmene, både gjennom tilrettelegging av faglig samarbeid på tvers av havnene, og gjennom interessepolitisk arbeid. 

Alt til det beste for sjøtransporten.

Nærmere informasjon om sekretariat, nettsider, medlemshavner og kontaktinformasjon for sentrale personer, kommer vi i Shortsea Promotions redaksjon tilbake til.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Havner og oppdatering fra deltakere på stiftelsesmøtet. Nyhetsemner:  Havneforeningen , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab