ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Ormsund har blitt flerbruksterminal

Her vil det håndteres ulike typer sjøveis gods til hovedstadsområdet, melder Oslo Havn KF.

Til Ormsund kan det komme bulk, stykkgods, masser og materialer til et Oslo som vokser. Det planlegges for mer aktivitet på området. Ormsund er regulert som havneområde, men det vil ikke bli kranbasert containerhåndtering eller skrapjern på terminalen. Dette i henhold til reguleringsplanen for Sydhavna.

Oslo Havn er i kontinuerlig kontakt med kunder om mulighetene for å ta i mot og håndtere ulike typer gods i Oslo havn.

Oslo Havn er i disse dager i ferd med å fjerne ontainerkranen som står på Ormsund og kranen som står ytterst på Sjursøya.  Havneadministrasjonen legger opp til at kranene selges til gjenbruk som stålskrap.

Veisalt til østlandsområdet

Siden november 2016 har GC Rieber Salt med Oslo Stevedore Selskap (OSS) som operatør importert veisalt til Ormsund. Saltet  losses med kran fra båt til kai, hovedsakelig på dagtid og utover kvelden. Saltet mellomlagres på terminalen og tippes over på lastebiler ved hjelp av hjullaster. Lasting og utkjøring av saltet via havneveien vil foregå på kveld og til dels på natt for å unngå rushtid og kø på veiene.

Mulighet for avfall til gjenvinning

Oslo Havn har vurdert mulighetene for å ta inn avfall til energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud med skip til Ormsund. Avfallet energigjenvinnes på Klemetsrud til miljøvennlig fjernvarme og strøm, som distribueres videre til Oslos befolkning. Dette ble i fjor tatt inn med skip til Sjursøya, og er en type gods som kun håndteres i vintermånedene. Avfallet er innpakket og tildekket, og korttidslagres i telt før transport til Klemetsrud. Oslo Havn har vurdert at dette er en type gods som det kan være mulig å ta inn over Ormsund, under forutsetning av at en tar de nødvendige hensyn.

For kommende vinter er det midlertid ikke planlagt å ta dette inn over Ormsund. 

Midlertidig, mobilt asfaltanlegg

NCC etablerte i juni i fjor et nytt, moderne og mobilt asfaltanlegg på Ormsund. Anlegget produserer asfalt for lokal veibygging i og utenfor Oslo. Ordinærproduskjon startet opp i september.  NCC har fått tillatelse til å produsere asfalt på Ormsund i to år.

NCC startet 12. september med ordinær asfaltproduksjon i tråd med tillatelsen gitt av Oslo kommune i påvente av Fylkesmannens avgjørelse.

Kortreist stein til byggebransjen

Norstone på Ormsund forsyner byggebransjen på Østlandet med singel, grus og pukk. Varene skipes med båt fra Norstones verk på Tau og Dirdal i Rogaland, og med effektive sjøtransportløsninger ønsker de å konkurrere med masser som i dag transporteres inn til Oslo med lastebil. 

Oslo Stevedore Selskap (OSS) er operatør på det området av Ormsund som Norstone disponerer.

​Siste containerbåt forlot Ormsund i desember etter 33 års drift på terminalen. Nå er alle containere samlet på containerterminalen på Sjursøya, hvor Yilport Oslo er operatør.
Kilde: Oslo Havn KF sine nettsider.Nyhetsemner:  Oslo , Havn , Terminal , Sydhavna
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab