ShortseaShipping
AdBanner

Lønnsom linjefart

God lønnsomhet er viktig for gode linjetilbud. Resultatene for Sea-Cargo i 2016 er positive og de kan utvide sitt tilbud.

- Vi har hatt en jevn og trutt økning på inntekts- og resultatsiden. Dett​​​e skyldes at vi har investert i skip og er inne i en vekstfase, sier leder for Sea-Cargo, Ole Sævild, til Finansavisen.

I skipseieselskapet, Sea-Cargo Skips AS, er resultatet før skatt 31 millioner kroner på en omsetning på 280 millioner kroner. I Sea-Cargo AS var omsetningen 552 millioner kroner.

Sea-Cargo har et langsikt perspektiv​. - Vi ser ikke på årsresultatene som sådan; det er trenden som er viktigst og som betyr mest for oss, sier Sævild til Finansavisen. - Selskapet har gjennom 2016 fått bekreftet sin solide markedsposisjon, spesielt i industrisegmentet, sies det i årsberetningen. Selskapet har ved å introdusere ny tonnasje kunnet forbedrede skips- og transportløsningene for sine kunder. Et nytt skip, TransFighter, ble innlemmet i flåten i november.

Tilsammen har Sea-Cargo ni fartøy i drift og er et av få gjennværende norske linjerederier i nærskipssegmentet. God lønnsomhet og pålitelige tilbud er svært viktig for kundene. Dette var viktig for Hydro Aluminium i valget av Sea-Cargo som sin transportleverandør. Hydro Alumnium gjør alltid en grundig risikovurdering når de inngår slike kontrakter.

Sea-Cargo har flere langsiktige industrikontrakter som gir godt grunnlag for stabil inntjening. Det er derfor i utgangen av 2016 investert i ny tonnasje for å utvikle og styrket selskapets markedsposisjon, sier årsberetningen til selskapet.

Les mer om Sea-Cargo her​. ​

Sea-Cargos linjetilbud på ShortseaSchedules:

Nyhetsemner:  Sea-Cargo , RoRo
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab