ShortseaShipping
AdBanner

Collicare satser på sjø

Moderne Transport har i siste utgave et stort portrettintervju med Knut Sollund. Her snakker han blant annet om Collicares satsing på sjøtransport.

Misspelled WordCollicare har blitt en betydelig logistikkaktør. På ti år har selskapet nådd en omsetning på 1 milliard kroner. Knut Misspelled WordSollund er CEO og deleier i selskapet.

I fjord startet Misspelled WordCollicare rederiet Misspelled WordViaSea med en ukentlig linje fra Rotterdam og Misspelled WordMoerdijk, innenfor Rotterdam, til Moss og Oslo. Linjen er knytte til Storbrittania gjennom et samarbeid med A2B-Online.

- En containerlinje er et meget godt alternativ, sier Misspelled WordSollund til Moderne Misspelled WordTranspor​t. - Vi flytter så mye gods som Misspelled Wordmulig fra til over på containerbåten. Vi forstår ikke at Misspelled Wordshorsea-markedet er så lite og underutviklet som det virkelig er i Norge. Vi hadde som målsetning å være break-Misspelled Wordeven på linjen innen juli i år. Og vi klarer det før den tid, sier Misspelled WordSollund.

I intervjuet skrives det videre at Misspelled WordColliCare ønsker å utvide linjetilbudet. De vil øke frekvensen fra Misspelled WordRottdam og ser for seg ruter fra andre Misspelled Wordområder innen relativt kort tid.

Bilde: Utsnitt av forsiden på Moderne Transport. ​​

Nedenfor vises rutetilbudet til Misspelled WordViaSea. Klikk ​​​på kartet for mer detaljer.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab