ShortseaShipping
AdBanner

Size matters

Her er et skandinavisk perspektiv på container-skipenes og havnens størrelse. Kanskje størst ikke alltid er best?

Skipsrederiene jakter alltid på større skip for å få ned kostnader og å øke avkastning. Dette gjelder også innen containertrafikken. Men gjelder dette også for Misspelled Wordshortsea?

I de siste fem år har vi hatt en enorm vekst i størrelsen på oversjøiske containerskip. Dette har medført overkapasitet og lave rater.

I Gøteborg ankommer containere til havnen i store skip for så å kjøres til logistikksentere i nærheten. Der lastes de om til trailere for distribusjon til Norden. Containerens potensial som multimodal Misspelled Wordlastbærer utnyttes dermed ikke. Og kostnadene øker fordi ekstra håndtering koster. Containere kan heller ikke kjøres for langt fra havnen.

Gøteborg og mange andre havner har investert mye for å tiltrekke seg større skip. Nå viser det seg at lastevolumene fra de store skipene ikke er større og at volumene ikke øker som forventet. Det må kompenseres med høyere priser på Misspelled Wordlasthåndtering. Da faller volumene og en nedadgående spiral oppstår. De store havnene ender med høyere håndteringskostnader enn de mindre og de mister enda mer volum.

Kanskje er tiden inne for å tenke mindre? For skip og havn? Med kortere kjøring? Med høyere frekvens? Og jevnere utnyttelse av terminal og utstyr? Kanskje bør havner og terminaler justere prisene etter betalingsevne? Det vil volumene øke og man oppnår stordriftsfordeler.

Kilde:

Nyhetsemner:  Strategi
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab