ShortseaShipping
AdBanner

Fisk velger sjøveien med Samskip

Hvor viktig er transport av fisk for Samskip? Vi har spurt daglig leder Are Gråthen.

​- Sjøtransport av frossen og temperaturkontrollert fisk i containere utgjør et stort og viktig forretningsområde for Samskip, svarer daglig leder. Han fortsetter:

- I tillegg til standard transport av containere fra kai til kai, tilbyr Samskip også helintegrerte løsninger fra dør til dør, inklusive mellomlagring ved sine respektive fryseterminaler etter behov. For transport innen Europa, tilbyr Samskip egne 45’ high cube pallet wide reefer containere, som hver kan ta inntil 33 (66) paller med fisk, avhengig av vektbegrensninger i de respektive markedene.

- Hva med anløpsfrekvensen?

- Med to-tre ukentlige anløp i havner langs vest-Norge, kombinert med et tilsvarend​e antall ukentlige seilinger videre fra Rotterdam, tilbys konkurransdyktige priser og ledetider til viktige markeder som eksempelvis Spania, Portugal, Frankrike og UK, påpeker Are Gråthen.  

- Hvorfor bør vareeiere som trenger å transportere fisk, velge sjøtransport?

- Med fokus på sjøtransport som et miljøvennlig og bærekraftig alternativ til biltransport, er Samskip kommitert til å fortsette utviklingen av sine transporttilbud innenfor dette segmentet fremover, avslutter Gråthen.

Se video:

​  

​​

Her er Samskips seilinger på Vestlandet på ShortseaSchedules. Klikk på kartet for detaljer. Søk fra-til for å få ruteforbindelse ute i Europa:

Nyhetsemner:  Fisk , Samskip , Ålesund
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab