ShortseaShipping
AdBanner

- Snervert syn

Administrerende direktør i Eimskip Norway. Lara Konradsdottir, stiller seg uforstående til Konkurransetilsynets vedtak om å ikke tillate Eimskip å kjøpe opp Nor Lines.

I en pressemelding lagt ut på deres egne nettsider mandag, skriver Konkurransetilsynet at Eimskips oppkjøp av Nor Lines i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa.

- Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter og har samlet sett høye markedsandeler i dagens marked, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet mener markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa, allerede i dag består av få aktører, og at et oppkjøp vil føre til redusert konkurranse. Dette vil igjen gjøre det mulig for Eimskip å øke prisene eller redusere kvaliteten overfor kundene.

- Vi fikk endelig svar fra Konkurransetilsynet på mandag, forteller Lara Konradsdottir på telefon med Shortsea Promotions redaksjon.

​- Eimskip Norway mener at vedtaket er sterkt beklagelig - og tatt på helt feil grunnlag. Vi stiller oss helt uforstående til dette, sier administrerende direktør videre.

- Hva vil dere gjøre nå? Anke?

- Vi har anken til vurdering nå, og vi har tre uker på oss til å eventuelt ta saken til den nye klagenemnda. Som konsernsjef i DSD og styreleder i Nor Lines har sagt det til blant annet Sysla, består frakt av frossenfisk langt under 10 prosent av Nor Lines totale omsetning. Og så skal dette lille volumet få hindre et oppkjøp. Dette vedtaket legger et utrolig snevert syn til grunn. Konkurransetilsynet vektlegger frakten av frossen fisk fra Nord-Norge til Nord-Europa for tungt. Jeg blir oppgitt, innrømmer Konradsdottir på vegne av Eimskip – og legger til:

- Eimskip er sterkest på frakt av frysevarer, mens Nor Lines er sterkest på tørrlast. Derfor er det store synergier å hente ved sammenslåing av disse selskapene. Vi vet alle som driver med logistikk at retningsbalansen, nord-sør, er veldig viktig i det lange løp.

De politiske føringene om å få mer gods fra vei og over på sjø, som har vært på agendaen i noen tiår, har kanskje ikke Konkurransetilsynet fått med seg. At et oppkjøp vil kunne styrke Nor Lines, ser ikke prosjektleder Hanne Falkanger hos Konkurransetilsynet. Hun har en helt annen teori, da hun intervjues av portalen Sysla:

- Vi mener at sjøbransjen er bedre tjent med to aktører i konkurranse, enn én stor aktør.


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab