ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Statens vegvesen til aksjon

At vi i Norge har fått skjerpet kontroll med ulovlig kabotasje, får utenlandske sjåfører nå merke.

​Her er historien om en sjåfør som ble stoppet i Lærdal i Sogn og Fjordane 9. mai.

Ved en kontroll gjennomført av Statens vegvesen, ble et latvisk transportfirma meldt til politiet for ulovlig kabotasjetransport, melder NRK Sogn og Fjordane. 

Sjåføren kunne ikke dokumentere at han hadde hatt internasjonal last i bilen, før han tok om bord den nasjonale lasten han hadde på traileren de kontrollen ble gjennomført. Og sjåførens og transportfirmaets situasjon ble ikke bedre, da Vegvesenets kontrollør også fant ut at vogntoget var overbelastet. Det ble ilagt umiddelbart kjøreforbud og et gebyr på 7.850 kroner.

Ut i fra dette kan vi anta følgende: 

  • Lasten kom forsinket frem til mottaker. 
  • Og forsinkelse er noe vareeiere ikke setter pris på.

Slikt slipper vareeiere som benytter sjøtransport. Vi hjelper deg gjerne.

​Kabotasje er transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. Transportører fra EØS-land kan utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Midlertidig kabotasje defineres av samferdselsdepartementet som at en utenlandsk transportør som har utført en godstransport til Norge, skal kunne utføre opptil tre kabotasjeturer med det samme kjøretøyet/motorvognen. Dette må skje innen syv dager etter godstransporten som førte transportøren inn i Norge. Transportøren må dessuten være innehaver av en fellesskapstillatelse, i tillegg til en førerattest, dersom føreren er fra utenfor EØS. Transportøren må kunne legge fram klart bevis for alle transportoppdragene, inkludert den inngående transporten til Norge.
Kilde: Wikipedia.


Illustrasjonsfoto.

Nyhetsemner:  Vei , Vareeier
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab