ShortseaShipping
AdBanner

Veien til framtidsrettede løsninger

Moss Havn har signert samarbeidsavtalen «Smart Havn Moss» med nytenkende Smart Innovation Norway, melder Moss Havn KF.

– Hele ledelsen i Moss Havn er enige om at skal vi komme noen vei, må vi være med på utviklingen, sier plan- og utbyggingssjef i Moss Havn, Erik Gressløs, om bakgrunnen for den ferske avtalen med Halden-firmaet Smart Innovation Norway (SIN), som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Fordi det nye Intercity-dobbeltsporet gjennom Østfold kommer til å ta deler av havnens areal, er de allerede godt i gang med å bygge en ny innlandshavn ved E6 – nærmere bestemt på Moss næringspark.

Vi må tenke nytt

– Det betyr at hele havnekonseptet i Moss blir endret. Derfor tror vi det er smart å tenke på ny teknologi, forteller Gressløs videre. 

Kort fortalt går samarbeidsavtalen ut på at Moss Havn innfører det såkalte Smarte byer og samfunn-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester.

Nødvendig spisskompetanse

– Moss kommune har satt seg ambisiøse klimamål gjennom kommuneplanen. Det vil vi være med på. Vi ønsker å bli enda bedre på miljø. Da må vi ha med oss en partner som kan hjelpe oss, forklarer plan- og utbyggingssjefen. Gjennom avtalen får Moss Havn inn en programkoordinator fra NCE Smart-klyngen som skal jobbe med «Smart Havn Moss». – Det medfører at vi får inn den nødvendige kunnskapen og spisskompetansen i organisasjonen, påpeker Gressløs.

Framtidsrettede løsninger

- Med den nye innlandshavnen, som skal stå ferdig til nyttår, kreves også en annen logistikk enn tidligere. Vi forventer å finne gode teknologiske og framtidsrettede løsninger, som er fornuftige både i forhold til økonomi og miljø, sier Erik Gressløs - og fortsetter:

– Da er det spennende med ny teknologi og nye kjøretøyer, men også med forsyning og energi. Gjennom denne avtalen forventer vi at vi finner gode teknologiske og framtidsrettede løsninger, som er fornuftige både i forhold til økonomi og miljø.

- ​Ledende i Norge

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste par årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner, byer og havner på Østlandet. 

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament ​ for utvikling av konseptet over hele landet. Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, sier en begeistret Thor Moen, leder av Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway. 

– ​Målet med Smarte byer og samfunn-programmene er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne. Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne, avslutter Moen.

AVBILDET: Fra v. leder av Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway​ Thor Moen og plan- og utbyggingssjef i Moss Havn, Erik Gressløs,. Foto: Moss Havn KF.

Kilde: Moss Havn KF sine nettsider - www.moss​-havn.no

Nyhetsemner:  Moss , Havn , Teknologi , Miljø , Dry port , Logistikk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab