ShortseaShipping
AdBanner

Stad skipstunnel - klar for kvalitetssikring fase 2

Samferdselsdepartementet fikk 16. mai overlevert resultatet av det omfattende arbeidet som Kystverket har gjort på en spennende og unik bestilling fra 2015.

​Leveransen omfatter teknisk forprosjekt, godkjent reguleringsplan med konsekvensutredning, samt sentralt styringsdokument for Stad skipstunnel. Dermed er prosjektet klart for kvalitetssikring fase 2 (KS 2)  

AVBILDET: Visualisering av portalkonstruksjon. 

Les mer om forberedelsene til ​verdens eneste skipstunnel.  ​


Nyhetsemner:  Skipstunnel , Kystverket
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab