ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Store ambisjoner for sjøveien

Kystrederiene skal bli foretrukken transportør og levere de beste løsninger for verdens mest krevende kyst. Vi har besøkt Kystrederienes generalforsamling.

Generalforsamlingen ble avhold lørdag 13. mai i Bergen. Undertegnede hold innlegg om hvordan rederier og havner kan jobbe sammen for å eliminere flaskehalser og å redusere kostnader. ​

Kystrederiene ​ble stiftet i 1935 som Norske Misspelled WordFraktefartøiers Landsforening. De er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening. Navnet ble skiftet til Kystrederiene i 2016.

Kystrederiene har to hovedgrupper: Fraktefart og havbruk. Rederiene er engasjert i stykkgods, bulk, tank, havbruk, brønnbåter og spesialfartøy.

Antall medlemmer øker og utgjør 96 rederier med omtrent 300 skip, hvorav 43 % er engasjert i havbruk. Gjennomsnittsalder på flåten er 26 år, hMisspelled Wordvorav brønn- og Misspelled Wordforbåter er de yngste og bulk og stykkgods de eldste.

En viktig poliske sak er å redusere omfang av og størrelse på havne- og terminalkostnader. Siden skipene ofte er små og distansene korte, utgjør havnekostnadene en stor del av kostnadsbildet.

Foreningen jobber aktivt med følgende utfordringer:

  • Fokus på miljøteknologi - grønn skipsfart
  • Være på banen i satsinger innenfor havstrategien
  • Fornyelse av flåten - Tilgang på finansiering
  • Et sterkt faglig miljø i alle sektorer
  • Like konkurransevilkår med andre transportnæringer
  • Bli en foretrukket interesseorganisasjon for kystrederier
  • Etablere en god vrakpantordning i samarbeid med myndighetene​

​Styreleder for foreningen er Lawrence Misspelled WordFalkeide og daglig leder er Siri Hatland. Det spesielle ved denne generalforsamlingen var at Siri Hatland ble takket av for sin innsats som mangeårig direktør. Mange medlemmer benyttet anledningen til å si ​noen ord. Det er tydelig at Siri har betydd mye for mange! Hun har vært ansatt i Kystrederiene siden 1983, og ble ansatt som direktør i 2001.​

Ny leder blir Tor Arne Borge, tidligere administrerende direktør i Nor Lines. 


Nyhetsemner:  Kystrederiene
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab