ShortseaShipping
AdBanner

Stor søkning om godsoverføring

Søknadsfristen for tilskudd til godsoverføring utløp denne uken. Det er kommet inn mange søknader og søkebeløpet er mange ganger tilgjengelig beløp.

I første Misspelled Wordutlysningsrunde har Kystverket mottatt 11 søknader om støtte til godsoverføring. Til sammen har søknadene som mål å flytte 3,7 millioner tonn gods som i dag blir transportert på norske veier over til sjøveien. 

Regjeringen satt av 82 millioner kroner i Statsbudsjett for 2017 til en tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø. Formålet med ordningen er å styrke konkurransekraften til sjøtransporten, og slik bidra til å nå målet om å få mer av godstransporten over på kjøl.

Kystverket har nå mottatt 11 søknader om tilskudd til prosjekt som til sammen har som mål å overføre gods fra norske Misspelled Wordveier over en periode på tre år. Til sammen er det søkt om cirka 210 millioner kroner for 3 års-perioden.

– Godsmengden søkerne har som mål å overføre vil kunne utgjøre en relevant del av den godsmengden NTP Godsanalyse identifiserte som mulig å overføre. I tillegg viser søknadene at der er mer kortreist gods som kan overføres enn tidligere forventet. Dette er godt nytt for sjøtransporten og viser at næringen nå ser nye muligheter, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Kystverket skal nå vurdere søknadene og rederiets planer grundig, og venter å ha tildelingen klar innen 30. juni i år.

​Foto: Olav Helge Misspelled WordMatvik /Kystverket
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab