ShortseaShipping
AdBanner

Containere på lektere i moderskip

Mange havner er for små for dagens skip og ofte er det ikke lønnsomt å gå til mindre havner. Kanskje er dette løsningen?

NCL lanserte i 2015 Shortsea Pioneer, en helt ny container-løsning med et moderskip og flere datterskip som leverte containere ut til mindre kaier. Et amerikansk selskap har lansert en lignende løsning.

Seahorse Shipping i USA har lansert en plan for å for revolusjonere container-transport og frigjøre avsendere fra begrensninger og køer forårsaket av mega-containerskip og mega-havner.

- Mens operatører klager over at de taper penger, er det avsendere som virkelig føler smerten, sies det i en video som beskriver systemet. - Sjøfrakt frakt er ikke lenger et gunstig alternativ for avsendere som ønsker å effektivisere og harmonisere sine forsyningskjeder.

Selskapet foreslår derfor Seahorse skipssystemer, som består av et halvt nedsenkbart fartøy som bærer seks shortsea containerlektere med en total kapasitet på 13.500 TEUs.

Moderskipet går aldri inn i havnen. I stedet brukes tungløft-teknologi til å flyte ut de mindre fartøyene som deretter reiser til små og lite brukte havner som ikke har køproblemer.​

Kilde: Maritime Journal - Shortsea Container Ships Carried on Semi-Sub Ship?​

Se video her.

Nyhetsemner:  Container , Flåtefornyelse
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab