ShortseaShipping
AdBanner

Overraskende vekst i container

Vi ser nå en sterk vekst på 10 % i verdens containervolumer i første kvartal av 2017.

Det er analyseselskapet Misspelled WordDreMisspelled Wordwry som melder dette til Lloyds List. Veksten er overraskende stor og Misspelled WordDrewry endrer nå sine prognoser for året.

Det er spesielt de interkontinentale Misspelled Wordvolumene som øker i første kvartal 2017 i forhold til samme kvartal i fjor. Veksten er på 17%, mens veksten i oversjøisk container er på 7%.

Det er spesielt volumene i Fjerne Østen som vokser. Nesten halvparten av veksten kom i Kinas handel med nabolandene. Det er spesielt importen til Kina som øker mye, med hele 27%. I tillegg vokser også volumene internt i Nord-Amerika.

Få, eller ingen, har forventet en vekst på 10%. - Vi har i de senere år ikke sett Misspelled Wordvekst som ligner på dette, kommenterer Misspelled WordDrewry. - En mulighet er at dette er oppdemmede volumer og at vi vil se en flatere utvikling de kommende kvartaler.

Den sterke veksten har medført en økning av ratenivåene for container-transport. Se vår artikkel: Økning i container-rater​.

Les mer her: ​​

Nyhetsemner:  Container , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab