ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Norge best på grønn kystfart

På Nor Shipping presenteres en rekke prosjekter som dokumenter at vi er verdens på grønn kystfart. Vår kyst er i ferd med å bli en stor inkubator for fremtidens sjøtransport.

DnV GL mener at det er mulig å kutte utslippene av CO2 med 40 % innen 2040 dersom 28 % av den seilende flåten tar i bruk alternetivt drivstoff. Mulighetene og utfordringene er derfor store i årene fremover.

Program for grønn kystfart​​​

​På Nor Shipping ble en rekke pilotprosjekter presentert på en egen konferanse for grønn kystfart i regi av DnV GL. 

Norge skal bli vedensledende på miljøvennlig skipsfarts ta en ledende rolle i det grønne skiftet til sjøs. Det er målet, hverken mer eller mindre.

Innenlands skipsfart utgjør 10 % av de totale utslippene av CO2 i Norge, i følge DnV GL. Dersom sjøtransporten skal ta sin del, må det leveres mer enn 100 skip per år med lav- eller nullutslippsteknologi. Løsningen er strøm og batteri for korte strekning og LNG for lengre strekninger. Biodrivstoff synes ikke å være konkurransedyktig på pris.

Remi Eriksen, konsernsjef i DnV GL sier til Finansavisen at det grønne skiftet vil skape mange nye arbeidsplasser. Utviklingen av ny teknologi går statig raskerer og kostnadene for batteri er fallende. - Dette er den fjerde industrielle revolusjon, sier Remi Eriksen. Han mener at Norge kan ta en ledende rolle.

Tror CO₂-fond kan få ​​​​fortgang i utviklingen

Rederiene mener et CO₂-fond – etter modell fra NOx-fondet – er tvingende nødvendig for å nå utslippsmålene, i følge Aftenposten. Et slikt fond innebærer at aktører tilsluttet fondet fritas for CO₂-avgift mot at de i stedet betales inn til et fond. Disse kan så søke om tilskudd fra fondet til investering i skip med mer miljøvennlig drivstoff.

​Næringslivet med NHO i spissen startet torsdag forhandlingene med Staten om å få på plass en avtale om et slikt fond. Men under en debatt som DNV GL arrangerte på Nor Shipping i Oslo nylig, ble det skapt usikkerhet hvorvidt avtalen i første omgang bare skal inkludere tungtransporten på land – ikke sjøtransporten.

Usikkerheten overrasket Rederiforbundet, som ønsker at skipsfarten skal komme inn i et eventuelt fond. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kunne imidlertid ikke gi et klart svar tilbake.

Bilde: Egil Ulvang Rederis nye kombinasjons med planlagt LNG-drift.

Nyhetsemner:  Klimautslipp , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab