ShortseaShipping
AdBanner

Fasevis og effektiv utbygging

Siden årsskiftet har Moss Havn KF gjennomført et prosjekt for å se på alternativer for utvikling innenfor områdeplanens rammer.

​Etter at bystyret i juni 2016 vedtok områdeplanen for Moss havn, har administrasjonen i Moss Havn KF arbeidet målrettet inn mot en kommende detaljregulering. Inkludert i dette arbeidet er det gjennomført en kreativ fase for å se på muligheter opp mot utvikling i marked, teknologi, økonomi og fremtidig behov.

- Rapporten fra dette arbeidet viser at det vil være en god løsning fra Moss Havn sin side å bygge mindre enn områdeplanen åpner for. Videre viser rapporten at trinnvis utbygging i  tråd med utvikling i behovet for havnetjenester, er å anbefale. Dette gjør at vi kan gjennomføre smarte investeringer tidlig, og samt​idig få tidlig effekt av de investeringer som skal gjennomføres, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Administrasjonen i Moss havn ønsker å ta ett konsept inn i reguleringsfasen. Dette konseptet gir rom for:
  • trinnvis utbygging.
  • fleksibilitet knyttet til fremtidig utvikling (ferger/byen – tid/kostnad).
  • tidlig realisering, inkludert smarte investeringer.
  • å møte behovene som kommer.
  • mulighet til havnespor.
​Detaljreguleringen starter opp til høsten og ferdigstilles i løpet av 2018. 

BILDET: Det vises her en utarbeidet skisse som illustrerer hvordan Moss havn kan se ut i fase 1 av en slik utbygging som nevnes i artikkelen.Nyhetsemner:  Havn , Moss
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab