ShortseaShipping
AdBanner

Selvkost og anløpsavgift

Bred oppslutning om kurs i selvkost og anløpsavgift, melder Norske Havner.

Over 40 deltakere fra 23 havner fra hele landet er samlet i Oslo for kurs i selvkostberegninger og anløpsavgift i havn. Kurset arrangeres av Norske Havner, og advokat Brynjar Østgård og eksperter på selvkost, EnviDan Momentum står bak kursingen, melder Norske Havner på sine nettsider.

Selvkost er et sentralt felt innenfor havnedrift og havneforvaltning. Den offentligrettslige forvaltningsutøvelse i havn og farvann finansieres ved anløpsavgift. Denne skal kun dekke kostnader, og det betyr at havnene må ha et forsvarlig system for beregning av selvkost, opplyses det videre. 

​Deltakerte får en innledning om havne- og farvannsloven av advokat Brynjar Østgård. Deretter vil Kjetil Endre Pedersen, fagansvarlig i selvkost fra EnviDan Momentum innlede om selkostprinsippet spesielt, og Odd Kjetil Krekvik, også fra EnviDan Momentum, orienterer nærmere om selvkostregulerte havneoppgaver. Deltakerne har også fått anledning til å sende inn konkrete spørsmål i forkant av møtet som besvares av alle innlederne, avslutter Norske Havner.

Bilde: Kristiansand havn​​
Nyhetsemner:  Norske Havner
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab