ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

De siste endringene i NTP nå lagt inn

Om dagens regjeringe får det som de vil, blir det nok ikke broforbindelse over Oslofjorden.

De siste endringene i Nasjonal transportplan er nå gjort. Da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget mandag 12. juni, ble det klart at det ikke blir bro over Oslofjorden. De fire samarbeidspartiene har dermed satt stopp for ytterligere debatt.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har frem til nå ikke tatt et endelig valg. Et alternativ ville ha vært å stenge Oslofjordtunnelen, og istedet bygge broforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.

- Målet er oppstart i første periode. Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen. Han mener sikkerheten vil være godt ivaretatt med kun tunnel. 

- En bro koster 16-17 milliarder kroner. Og hvis man velger en bro, vil det skyve gjennomføringen mange, mange år fram i tid. Vi trenger en rask avklaring, sier Astrup.

Oslofjordtunnelen har bydd på diverse problemer opp gjennom årene den har eksistert. Den har flere ganger blitt stengt på grunn av branner. Sist dette skjedde, var 5. mai, da en lastebil tok fyr. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen ble totalskadd.​

Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 mandag 19. juni. ​

Foto av Oslofjordtunnelen: Wikipedia.
Nyhetsemner:  Oslofjorden , Vei
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab