ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Drammen Havns årsrapport for 2016

- Velkommen til vår digitale årsrapport. Gjennom ulike filmklipp viser vi frem høydepunktene fra 2016 – et år preget av bilrekord, utvidelse og en aldri så liten jernbanerevolusjon. Her finner du også nøkkeltall til styrets årsberetning, opplyser havnedirektør Einar Olsen.

Vi i shortsea-redaksjonen syns at en digital årsrapport er genialt. Takk til alle som viser sine årsrapporter på denne måten. Vi har alle flere årganger med ymse årsrapporter fra ulike hold i hyllene på arbeidsplassen. Digitalt, med fimsnutter og gode presentasjoner er gull verdt. Ikke minst for miljøet sin skyld.

Havnedirektø​rens innledning til årsrapport

Jeg er svært stolt av å kunne si at Drammen havn nå er Norges mest effektive og mest miljøvennlige havn. Med nye jernbanespor ut til Holmen losses nye biler direkte fra sjø til bane og sparer både veinettet og miljøet for belastning. Drammen har for alvor blitt det intermodale knutepunktet i regionen. For, som statsråd Ketil Solvik-Olsen sa det, "dette er en havn som snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte." Vi skal bli enda mer effektive og enda mer miljøvennlige i årene som kommer. 

​Etter rekordåret 2015, opplever Drammen havn også videre vekst på flere områder i 2016. I 2016 ble det igjen satt bilrekord med over 109 000 importerte biler til Drammen og en vekst på 2 prosent. Dette styrker Drammen havn som Norges bilimporthavn. Spesielt er det økningen i el-bilimporten og hybridbilene som står for en stor del av veksten. 

For å bidra til et positivt bybilde, lyssatte vi kranene på kaia og inviterte til juleKRANtenning med spektakulær lyssetting og fyrverkeri. Vi er også glade for å få lov til å være med å fargelegge byen gjennom graffitiprosjektet, som du kan se mer til i denne årsrapporten. Havna er viktig for byens innbyggere og regionens næringsliv som import- og eksporthavn.

Det er en glede å få virke i en nyskapende by som Drammen.​

FOTO: Einar Olsen, havnedirektør ​Drammen Havn.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab