ShortseaShipping
AdBanner

Det løftes og rulles i store monn

I løpet av årets tre første måneder, ble 121.497 TEUs løftet av eller på skip i havnene i Oslofjorden. Inkluderer vi også RoRo-containere, er det totale tallet 123.002 TEUs.

​Havnene det dreier seg om er Borg, Drammen, Grenland, Larvik, Moss og Oslo. 

Prosentvis fordeling av containere i Oslofjorden – både RoRo og LoLo:

 • Oslo – 44 %
 • Larvik – 16 %
 • Moss – 13 %
 • Borg – 11 %
 • Drammen – 10 %
 • Grenland – 6 %

De rene kranbaserte containervirksomheten (LoLo) i Oslofjorden fordeler seg slik:

 • Oslo - 45 %
 • Larvik 13 %
 • Moss 13 %
 • Drammen –  12 %
 • Borg – 10 %
 • Grenland –  7%

Ut fra dette kan vi slå fast:

Oslo havn er og blir den havnen som det går mest kranbaserte containere over. 

Drammen havn er stjerneskuddet. Der hvor det for omlag 10 år siden ikke gikk LoLo-containere i det hele tatt, kniver man nå med Larvik og Moss havner. De to sistnevnte har fra år til annet, vært en god nummer to etter storebror Oslo. At Drammen har greid å gjøre det såpass gunstig for vareeierne at de velger å gå inn Drammensfjorden, i stedet for å seile inn til Oslo, betyr at de har satset riktig hva service, gebyr- og avgiftsnivå angår. Vi tar av oss hatten og sier: «Bravo!».

FAKTA

Den kranbaserte containerdriften kalles LoLo - eller Lift on, lift off. Én TEU er en såkalt Twenty-foot equivalent unit er basert på volumet til en 20 fots container.

Kilde: Statistikken bearbeidet av Larvik Havn KF.

​Illustrasjonsfoto: Larvik Havn KF.​

Havner i Oslofjorden:

Nyhetsemner:  Oslofjorden , Havn , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab