ShortseaShipping
AdBanner

Første havnetog i fast rute

Gode miljørettede løsninger er viktig for både Kristiansand havn og Voss vann.

100 millioner vannflasker i året har inntil nå gått med trailere på veiene fra Vatnestrøm i Ivaland kommune, hvor Voss Vann har sin produksjon, og til Kristiansand havs terminal. Det sier seg selv at det er en god dag for miljøet, når denne transporten nå kan fraktes med tog. 

Jernbaneverket besluttet i fjor sommer å bidra med ti millioner til kroner av såkalte «sidespormidler» til bygging av et nytt sidespor på Vatnestrøm på Sørlandsbanen. 

På Kristiansand Havns nettsider omtales åpningen av sidesporet på følgende måte:

​«Åpningen av sidesporet til Voss Vann sin fabrikk på Vatnestrøm ble offisielt markert torsdag 15. juni. Kristiansand Havn deltok i markeringen sammen med andre prominente gjester, deriblant samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen og direktør for jernbanedirektoratet Elisabeth Enger. Totalt deltok over 150 gjester på åpningen.

Prosjektet om å etablere jernbanetrafikk mellom Iveland og Kristiansand ble startet opp for om lag tre år siden. Målet for prosjektet var å få til en mer miljøvennlig og trafikksikker transport av Voss vann til og fra havna. Prosjektet fjerner om lag 5000 trailere i året fra den dårlige veien mellom Iveland og Kristiansand, og det bidrar til måloppnåelse i transportsektoren ved å flytte last fra vei til sjø og bane.

- Denne dagen har vi jobbet for i mange år nå. Endelig ligger sporet klart, og toget går. Det er en seier for miljø og det er en seier for trafikksikkerheten, uttaler havnedirektør Halvard Aglen

- Vi ser frem til fortsettelsen, og vi håper at neste trekk er å få på plass jernbanespor til vår nye containerterminal i Kongsgård/Vige. Våre argumenter er fra og med i dag sterkere nå som det er fast jernbantrafikk til Kristiansand Havn, men vi ønsker mer. Og vi er klare for nye prosjeker. I mellomtiden så gleder vi oss over vannvognen fra Iveland. Hurra, hurra, hurra og gratulerer med dagen!»​


Kristiansand havns Facebook side kan du se video av den aller første transporten.

Ruter på Kristiansand. Klikk på kart for detaljer.

Nyhetsemner:  Container , Kristiansand , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab