ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Hold av dagen

Tirsdag 29. august arrangeres Sjølogistikk-konferansen i Stavanger - og du er velkommen.

Som tidligere år er det et svært  bra program som ​arrangørene presenterer.

- Vi skal ta deg med på tankene om utvikling og teknologi, som kommer stadig raskere mot oss, lokker Magnus Hodnefjell på vegne av arrangementskomiteen.

Under Sjølogistikkkonferansen i Stavanger vil du blant annet møte:

  • Amund Drønen Ringdal, som er Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet. Amund er også leder i partnerskapet i Grønt Kystfartsprogram. Her får vi innsikt i utvikling og satsing for den neste generasjonen med skipsfart.
  • Andreas Kvame, er CEO i Grieg Seafood ASA. Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks. Havbruk, og spesielt oppdrettsnæringen, vil være en viktig del av vår neste generasjon som matprodusent, for et globalt marked. Her får vi innsikt i en bransje med stor suksess, stor inntjening, men også barrierer og utfordringer som skal passeres.
  • Ørnulf J. Rødset, er seniorforsker ved SINTEF, og leder av Norsk Forum for Autonome skip. Droner i kystnær skipsfart vil være en del av vår hverdag om kun få år. Første prosjekt er allerede annonsert med Kongsberg Maritim og Yara i Grenland området. Seiling med førerløse skip og elektrisitet som motorkraft.  Hva bringer de nærmeste årene for grønn kysttransport, med automatisering og autonomitet.
  • Kent Inge Pedersen, er disponent for Region Vest i Coop Norge Handel AS. Logistikk for en av de største dagligvareaktørene i nasjonal sammenheng. Coop deler noen av sine tanker for logistikken i og rundt en av de viktigste næringene i samfunnet.

- I tillegg til de viktige foredragsholderne som nevnt over, vil våre fremste politikere være tilstede, opplyser Hodnefjell, og fortsetter:- Vi skal i konferansen ha en debatt rundt vår felles «Grønne fremtid». Vi skal adressere de utfordringene som maritim næring har, vi skal ha logistikk og nærskipsfart som hovedtema, vi skal ha fokus på skifte av gods fra vei til sjø og bane, samt utfordre stortingskandidatene på deres innsats og mulighet for styring av en «grønnere utvikling».  Møt Tina Bru, Iselin Nordbø, Torstein Tvedt Solberg, Geir Toskedal og Geir Pollestad. Alt ligger til rette for en flott dag med mye interessant på dagsorden. Så møt frem og ta del i fremtiden for den sjørelaterte logistikkutviklingen.

Velkommen!​

PÅMELDING​​

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab