ShortseaShipping
AdBanner

Kystlast - Flaskehalser

Sandnes havn har startet prosjektet KYSTLAST hvor havner, rederier og alle aktører i transportkjeden skal samarbeide for å finne konkurransedyktige løsninger for konkret sjøtransport av kystlast.

Initiativtager til prosjektet er Sandnes havn, ved Thor Thingbø, havnesjef. Følgende havner deltar: Sandnes (prosjekteier), Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Moss, Trondheim, Ålesund.​ Videre deltar også Nor Lines, Norske havner og Kystrederiene. 

​​Havnene vet mye om generell godsmengde på sjø, vei og bane, men for lite om hvorfor vi mister de konkrete lastene. Aktørene har bare ansvaret for sin lille del og det er ofte liten tilbakemelding for hvorfor det konkrete transportoppdraget går på vei, annet enn en kryptisk "kunden valgte biltransport" eller "det ble for dyrt på båt".

Prosjektet KYSTLAST skal være av begrenset omfang og ha fokus på konkrete lastene mellom kystbyer, inkludert utlandet, hvor konkurransen med bil er stor. Hvorfor valgte den aktuelle kunden å ta denne lasten på vei? Var det pris eller andre hensyn som ble avgjørende?

Prosjektet skal bare fokusere på laster som er i konkurranseflaten mellom lastebil og sjøtransport. Det settes ingen begrensninger når det gjelder type last. Ei heller lastbærer eller type skip. Jo flere konkrete laster som analyseres, jo bredere kunnskap vil havnene få om hva som kan skipes. Analysen for hver last kan også omfatte bruk av alternative lastbærere. Det vil øke kunnskapen om hvilke lastbærere som er å foretrekke og derav hvilke skip. Fokus skal være på eksisterende linjer og tilbud, men nye tilbud kan også vurderes.

Prosjektets hovedaktiviteter er:

  1. Finne aktuelle laster i konkuranseflaten med lastebil
  2. Analyse lastene 
  3. Finne gode løsninger
  4. Beskrive god praksis for kystlast med gode eksempler
  5. Definere tiltak for økt konkurranseevne for sjøveien

Prosjektet mottar støtte fra Kystverket og vil pågå høsten 2017. 

Vi i Shortsea Promotion Center Norge deltar i prosjektet. Vi mottar gjerne tips om aktuelle laster i konkurranseflaten mellom land og sjø på: 

Bildet: Thor Thingbø, Havnesjef Sandnes havn ved Sandnesposten på nett. ​

Nyhetsemner:  Sandnes
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab