ShortseaShipping
AdBanner

Denne bør du ta en titt i - og deretter bruke

En gang i blant kommer noen med et fyldig og fyndig faktahefte eller en fagbok, hvor man tenker at dette var smart. «Status 2017» - en introduksjon om hva skipstrafikk, godstransport og havn dreier seg om, er der for å leses og brukes.

«Status 2017» forklarer over 80 sider hva skipstrafikk, godstransport og havnevirksomhet dreier seg om på en såpass enkel og grei måte, at en som ikke vet noe om denne bransjen fint klarer å følge med. Samtidig – og dét er viktig – er heftet et svært brukervennlig oppslagsverk for de som kjenner bransjen, har jobbet der i en årrekke, men som likevel trenger oppdatert fakta. Du får også referanser og kilder du kan studere nærmere ved behov.

«Status 2017» er et ærlig dokument. Det smisker ikke med bransjen, men forteller tilsynelatende fordeler, ulemper og status quo om en rekke ulike sider av sjøveis person- og godstransport, samt cruisetrafikk. Den oppsummerer rutetilbudet langs kysten og presenterer kort hvilke rederier som opererer disse.

Er det økonomi i skipstrafikk? Hva er potensialet? Hva vurderer man på sjøsiden for å nå det ettertraktede målet med godsoverførsel fra vei til sjø og bane?  Svaret finner du sannsynligvis i «Status 2017». Blant annet ser man nærmere på overføringspotensialet ved korte massetransporter på sjø.

Det legges betydelig vekt på å forklare sjøtransportens rolle i godsframføringen – både utenriksfarten og innenriks. Vet du forresten at målt i tonn blir 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen? I 2015 økte sjøens andel innenriks transportarbeid til om lag 46 prosent. Og containerskipene som benyttes – er de stappfulle eller mer eller mindre tomme? Blir kapasiteten til skipene utnyttet godt nok?

Produktivitet og effektivitet i norske havner er et tema som vies plass. Havneeffektivitet burde så absolutt interessere vareeiere og rederier. Og ikke minst – hva utgjør rederienes havnekostnader for rundturen når regnskapet gjøres opp? 

Skriver man om sjøtransport, kommer en ikke unna utviklingen det har vært og fremdeles er for alternative drivstoff i skipsfarten. Hvis klimagassutslippene fra sjøtransport skal reduseres, er det som kjent nødvendig med en gradvis overgang til alternative drivstoff. "Status 2017" forklarer også dette emnet.

Kystverkets beredskapsvaktlag mottok 1.334 varsler om uønskede hendelser i fjor, i 2016. «Status 2017» informerer om Kystverkets arbeid i så måte, om føring av statistikk og oppsummerer hva slags hendelser det dreide seg om. Dette blant annet for å kunne avverge ulykker som fører til tap av menneskeliv og alvorlig forurensning.

Når man ser bøker og hefter uansett hvor godt de er skrevet, svikter mange av disse rett og slett fordi de mangler gode illustrasjoner. «Status 2017» sin brukervennlighet støttes av nettopp fotografier av svært høy kvalitet. Vi var klar over at Kystverket satt på mange fine fotografier etter hva man kan se på nettsidene deres, men «Status 2017» løftes ytterligere ved bruk av disse.

Kystverket skriver i «Status 2017»: Foruten artiklene som er utarbeidet av Kystverket, har Oslo Havn, Høgskolen i Sørøst-Norge, Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitetet i Oslo, DNV GL, Shortsea Promotion Center Norge og Cruise Norway bidratt med interessante og lærerike fagartikler.


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab